Accountants-verklaring


Als uitkomst van de werkzaamheden gericht op de jaarrekening verstrekken wij hierbij een accountantsverklaring. De vorm van de accountantsverklaring is afhankelijk van de soort opdracht en de vraagstelling van de klant. 

Er bestaan verschillende soorten accountantsverklaringen:

  • een samenstellingsverklaring – de accountant helpt de klant bij het opstellen van de jaarrekening;
  • een beoordelingsverklaring – de accountant geeft een conclusie met een beperkte mate van zekerheid;
  • een controleverklaring – de accountant geeft een oordeel over de jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid.

Behalve opdrachten gericht op de jaarrekening met als uitkomst een accountantsverklaring kunnen wij een veelheid aan opdrachten uitvoeren die leiden tot de afgifte van een accountantsverklaring.

Te denken valt aan een accountantsverklaring bij een opgave verzekerd belang ten behoeve van een verzekeringsmaatschappij of een beoordelings- of controleverklaring bij een subsidiedeclaratie. Ook bij een controleverklaring bij een balans in de situatie dat de onderneming wettelijk verplicht wordt tot het laten uitvoeren van een accountantscontrole.

Hopelijk geven we met deze uitleg duidelijkheid over de verschillende soorten accountantsverklaringen die wij kunnen verstrekken. Uiteraard bekijken we graag in overleg of en zo ja, hoe we je kunnen ondersteunen met als uitkomst een accountantsverklaring bij een jaarrekening of andere financiële opstelling.