Jaarrekening opstellen


Jaarlijks ben je als ondernemer verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarrekening. Hieruit blijkt hoe jouw onderneming er financieel voorstaat. Niet alleen voor de verplichte instanties, zoals de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel is het opstellen van een jaarrekening van belang, maar zeker ook om je eigen onderneming te monitoren.

Vanuit de door jou aangeleverde kolommenbalans, of de “schoenendoos met alle financiële gegevens”, stellen wij de jaarrekening op. Hieruit blijkt hoe de resultaten over het afgelopen boekjaar zijn geweest en hoeveel vermogen de onderneming bezit. Aan de hand van deze opgestelde jaarrekening is te analyseren waar de onderneming het meeste geld mee verdient en welke activiteiten extra aandacht verdienen om de financiële positie te verbeteren. Daarnaast geeft de jaarrekening inzicht in de ontwikkelingen van de onderneming die wij met je doorspreken. Want weet je dat wij door het opstellen van een jaarrekening direct verbeterpunten kunnen aanwijzen en kunnen zien hoe de financiële situatie is?

Ondernemen is vooruitzien, risico’s nemen en sparren met je accountant.  Ondernemen is ook nadenken over de toekomst. Om hierover te filosoferen is de opgestelde jaarrekening een uitstekend startpunt.

Ben je op zoek naar een accountant voor het opstellen van jouw jaarrekening? Neem dan contact op met ons. Wij zorgen dat je de jaarrekening die wordt opgesteld voor de verplichte instanties, zeker ook kunt gebruiken voor jouw eigen ondernemerschap.