Bezwaar-procedure


Stel dat de belastingdienst het niet eens is met een ingediende belastingaangifte en een aanslag oplegt die afwijkt van de aangifte. In dat geval heb je de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag. Wij kunnen je daarbij van dienst zijn. In de (zeldzame) gevallen dat we er tijdens de bezwaarprocedure niet uitkomen met de belastinginspecteur, kunnen wij je eveneens van dienst zijn bij een beroepsprocedure bij de belastingrechter.

Termijn
Eén van de belangrijkste aandachts-punten bij een bezwaarprocedure is dat een bezwaar op tijd moet worden ingediend. In de regel bedraagt de bezwaartermijn 6 weken. Deze termijn begint te lopen vanaf de dagtekening van de aanslag. Wordt een bezwaar buiten deze termijn ingediend, dan wordt het bezwaar nog wel door de belastingdienst in behandeling genomen, maar verspeel je wel allerlei rechten. Het tijdig indienen van het bezwaar is dus belangrijk.

Is een bezwaarprocedure nodig?
Meestal kondigt de belastingdienst eerst de betwiste onderwerpen aan en wordt de mogelijkheid gegeven om daar op te reageren, vóórdat de aanslag wordt opgelegd.

Als het even kan proberen wij er met de belastingdienst uit te komen zonder bezwaarprocedure. Dit is efficiënter en je weet snel waar je aan toe bent. Maar biedt dit niet het gewenste resultaat, dan deinzen wij er niet voor terug om -via een bezwaarprocedure- alsnog de degens te kruisen met de fiscus.

Beroep
Wordt een bezwaarschrift afgewezen en is dat onterecht? Dan is het mogelijk tegen de afwijzing beroep aantekenen bij de belastingrechter. De gang naar de belastingrechter is op zich laagdrempelig. Maar er zijn méér formele regeltjes waar aan moet worden gedacht. Als je een beroepsprocedure zelf niet aandurft, dan kun je deze eveneens aan ons overlaten.

Zowel voor bezwaar- als voor beroepsprocedures geldt dat wij vooraf met je een inschatting maken van de kosten en van de kans op succes.

Advies nodig bij de bezwaarprocedure?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze belastingadviseurs.