Fiscale risico’s


Als ondernemer ben je constant bezig met het nemen van beslissingen voor je onderneming. Maar heb je daarbij fiscaal onbewust ongewenste risico’s genomen? Waren deze risico’s noodzakelijk of kan het fiscaal optimaler? Ondernemen is risico’s nemen, maar wel zolang deze beheersbaar zijn. Ben je bewust van je fiscale risico’s, maar ook van je fiscale kansen? Een goed moment om dit in kaart te laten brengen.

Wij bieden een fiscale check die jouw bedrijfssituatie onder de loep neemt. Daarbij wordt ook gekeken of je privé situatie fiscaal geoptimaliseerd kan worden. Zakelijk en privé zijn vaak zodanig met elkaar verbonden dat beiden aandacht behoeven.

Een werkgever verbiedt een bedrijfsauto voor privédoeleinden te gebruiken, maar moet daarop voldoende controle uitoefenen. Ook als de bedrijfsauto ’s avonds achter het hek worden geplaatst. De Belastingdienst controleert zeer regelmatig op schriftelijke vastleggingen van de verhoudingen tussen ondernemingen onderling. Net als tussen de directeur-grootaandeelhouder en zijn bv. Vaak zijn deze er niet of volstaan ze niet (meer).

Een ondernemer is vooral bezig met ondernemen, maar wat als hij of zij tijdelijk hier niet meer toe in staat is of zelfs permanent? Wat zijn de financiële gevolgen en hoe kan de continuïteit van je onderneming worden gewaarborgd? Maar er is nog meer. Wij kijken met een helikopterview naar de belangrijkste belastingsoorten die voor jou aan de orde kunnen komen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting. Daarbij worden de juridische aspecten meegenomen zoals ondernemingsrecht, arbeidsrecht en erfrecht.

Ben je benieuwd of je fiscaal up to date bent en of je geen onnodige risico’s loopt? Wil je graag een second opinion om na te gaan of jouw bedrijfsstructuur wel op de juiste wijze is ingericht? Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden van de fiscale check te bespreken.