Corona


Update fiscale coronamaatregelen

lees verder

Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen afbouw van de tijdelijke uitstel van betalingsregeling en andere fiscale regelingen die afgebouwd gaan worden. In……

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3.0

lees verder

Op 28 augustus 2020 is bekend geworden dat de NOW-regeling met negen maanden wordt verlengd. De verlenging staat open voor zowel werkgevers die eerder een beroep hebben gedaan op de……

Tijdelijke overbruggings-regeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

lees verder

Met de Tozo worden zelfstandig ondernemers ondersteund die vanwege de coronacrisis te maken hebben met derving van inkomsten en met liquiditeitsproblemen. De regeling wordt gedurende de verlengingsperiode geleidelijk gerichter en……

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

lees verder

De TVL biedt bedrijven in sectoren die hard geraakt zijn door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Ook na alle versoepelingen blijven deze……

Actueel coronanieuws

lees verder

De informatie uit deze nieuwsitems zijn aan de actualiteit onderhevig. Wil je de laatste stand van zaken weten rondom alle coronamaatregelen neem dan contact op met ons Outbreak Management Team:

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten inmiddels opengesteld

lees verder

Inmiddels kan de opvolger  van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) worden aangevraagd. In dit bericht informeren wij je graag over de inhoud en……

Aanpassing regeling NOW 2.0

lees verder

Gepubliceerd op 29 juni 2020:    Op 20 mei 2020 is bekend geworden dat de NOW-regeling wordt verlengd. Op 22 juni is een nadere uitleg gegeven op deze regeling. Het……

Ondernemers die elkaar helpen in coronatijd – Loop niet van de regen in de (btw-) drup

lees verder

Gepubliceerd op 11 juni 2020:    Onze overheid heeft diverse maatregelen afgekondigd om ondernemers te ondersteunen in coronatijd. Ook zijn ondernemers onderling vaak bereid om elkaar te helpen. Hou daarbij……

Wijzigingen NOW 2.0

lees verder

Gepubliceerd op 4 juni 2020:    Op 20 mei 2020 is bekend geworden dat de NOW-regeling wordt verlengd. De verlenging staat open voor zowel werkgevers die een beroep hebben gedaan……

Tozo 2: Wel partnertoets

lees verder

Gepubliceerd op 4 juni 2020:    De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei is afgelopen, wordt met vier maanden verlengd tot……

Wijzigingen Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

lees verder

Gepubliceerd op 4 juni 2020:    Zoals reeds aangegeven in ons nieuwsbericht d.d. 20 mei 2020, is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB……

NOW verlengd!

lees verder

Gepubliceerd op 21 mei 2020:    Op 20 mei 2020 is bekend geworden dat de NOW-regeling wordt verlengd. De verlenging staat open voor zowel werkgevers die een beroep hebben gedaan……

Reminder NOW aanvraag

lees verder

Gepubliceerd op 21 mei 2020:    Heb je personeel in dienst en meer dan 20% omzetverlies ten opzichte van 2019, dan kom je wellicht in aanmerking voor de tijdelijke Noodmaatregel……

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

lees verder

Gepubliceerd op 20 mei 2020:    De bestaande regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). De sectoren (onder andere horeca, recreatie en……

Fiscale coronareserve

lees verder

Gepubliceerd op 20 mei 2020:    In een eerdere nieuwsbrief hebben wij je geïnformeerd over de mogelijkheden van de vorming van de fiscale coronareserve in de aangifte vennootschapsbelasting 2019. Kortweg……

Fiscale maatregelen Noodpakket 2.0

lees verder

Gepubliceerd op 20 mei 2020:    Op 20 mei heeft het Kabinet het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Sommige regelingen worden verlengd, anderen worden aangepast. In dit artikel informeren wij je over……

NOW-regeling: Concernbepaling versoepeld (onder voorwaarden)

lees verder

Gepubliceerd op 26 april 2020:    Minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft een versoepeling van de concernbepaling in de NOW-regeling doorgevoerd. Hieraan zijn wel nieuwe voorwaarden verbonden, zoals……

Nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter ondersteuning van ondernemers

lees verder

Gepubliceerd 26 april 2020:    Het kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om ondernemers meer financiële ruimte te geven tijdens de coronacrisis. Deze maatregelen moeten nog nader worden uitgewerkt, zodat ze……

Vaste reiskostenvergoeding mag werkgever toch onbelast blijven betalen

lees verder

Gepubliceerd op 21 april 2020:   Eerder schreven wij over de vraag of een werkgever tijdens de coronacrisis een vaste onbelaste reiskostenvergoeding aan de werknemers mag blijven voldoen. Tijdens deze……

Aanvullingen op de TOGS regeling

lees verder

Gepubliceerd op: 21 april 2020:   De TOGS betreft een regeling waarmee specifieke groepen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen,……

Uitstel van betaling nodig?

lees verder

Gepubliceerd op 21 april 2020:   Voor jou als ondernemer heeft het coronavirus een enorme impact. De overheid heeft inmiddels de nodige financiële regelingen getroffen om ondernemers deze periode te……

COVID-19: VAT-related relief measures in the Netherlands

lees verder

Published April 14, 2020:   In an earlier blog, we have informed you with a brief summary about the relief measures in the Netherlands. In this blog we would like……

Aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig

lees verder

Gepubliceerd op 8 april 2020:   In een eerdere nieuwsbrief hebben we je geïnformeerd over de noodzaak van het tijdig melden van betalingsonmacht. Dit vanwege het feit dat het niet……

TOGS – regeling: uitbreiding SBI-codes

lees verder

Gepubliceerd op 8 april 2020:   Het kabinet heeft op 7 april besloten om het aantal bedrijven uit te breiden dat in aanmerking komt voor een eenmalige gift via de……

Coronacrisis: probleem en kans tegelijk

lees verder

Gepubliceerd op 6 april 2020:   Een marketingbureau in de reisbranche dat virtuele reizen aanbiedt. Een keten van fitnessclubs die via een loyaliteitsprogramma 80% van haar leden bereid vindt om……

Vereenvoudiging aanvraag bijzonder uitstel van betaling

lees verder

Gepubliceerd op 3 april 2020:   Op 2 april heeft de overheid de aanvraagprocedure voor bijzonder uitstel van betaling vereenvoudigd.   

Versoepeling deblokkeren g-rekening

lees verder

Gepubliceerd op 3 april 2020:   Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren, kunnen aan de Belastingdienst vragen om hun g-rekeningen te laten deblokkeren.

Nadere uitwerking van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

lees verder

Gepubliceerd op 1 april 2020:   Startdatum aanvragen Je kunt de NOW aanvragen zodra deze regeling is opengesteld (hoogstwaarschijnlijk vanaf maandag 6 april 2020, vrijdag 3 april volgt hierover uitsluitsel).……

Kostenvergoedingen bij thuiswerken

lees verder

Gepubliceerd op 1 april 2020:   De overheid adviseert om gedurende de coronacrisis zoveel mogelijk thuis te werken. Dit betekent dat werknemers veelal geen daadwerkelijke kosten maken, bijvoorbeeld reiskosten. De……

Goedgekeurd verlof en vakantiegeld

lees verder

Gepubliceerd op 1 april 2020:   Veel werknemers hebben al voor de ‘corona-crisis’ verlof aangevraagd voor een geplande vakantie en in veel gevallen is dat verlof al door de werkgever……

Corona: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

lees verder

Gepubliceerd op 30 maart 2020:   Eerder berichtten wij al dat het kabinet zelfstandig ondernemers wil ondersteunen en daarom is gekomen met de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze……

Corona: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

lees verder

Gepubliceerd op 30 maart 2020:   Op vrijdag 27 maart 2020 heeft het kabinet de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. De maatregel die eerder nog ‘Noodloket’……

Corona en de nakoming van overeenkomsten

lees verder

Gepubliceerd op 27 maart 2020:   De verspreiding van het coronavirus heeft verschillende gevolgen voor ondernemingen. Een van die gevolgen kan zijn dat een onderneming feitelijk niet meer in staat……

Aanvraag bijzonder uitstel van betaling

lees verder

Gepubliceerd op 27 maart 2020:   De Belastingdienst heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting nadat:

Melding betalingsonmacht Belastingdienst

lees verder

Gepubliceerd op 27 maart 2020:   Eén van de fiscale maatregelen tijdens de coronacrisis is de mogelijkheid tot het vragen van uitstel van betaling. Een aspect dat hierbij niet over……

Corona relief measures in the Netherlands

lees verder

Published on March 20, 2020:   The Government of the Netherlands has announced several relief measures to support companies who are financially affected by the coronavirus outbreak.

De verruiming van de MKB Borgstellingskredieten

lees verder

 Gepubliceerd op 20 maart 2020:    Het kabinet heeft in de kamerbrief van 12 maart 2020 aangekondigd een tijdelijke faciliteit onder de BMKB (Borgstelling MKB-kredieten) op te stellen voor MKB-bedrijven……

Verdere versoepeling uitstel van betaling

lees verder

Gepubliceerd op 20 maart 2020:    Eerder deze week is aangekondigd dat voor het aanvragen van uitstel van betaling de verklaring van de derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie)……

Nadere (fiscale) maatregelen ondernemers tijdens de coronacrisis

lees verder

Gepubliceerd op 13 maart 2020:    Het kabinet heeft eerder deze avond nieuwe maatregelen afgekondigd om ondernemers tijdelijk te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In dit onderdeel zetten wij in op……

Van WTV naar NOW

lees verder

Gepubliceerd op 17 maart 2020:    De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats? Het kabinet introduceert de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).……

Jaarrekening 2019

lees verder

Gepubliceerd op 17 maart 2020:    Voor het opmaken van de jaarrekening geldt dat de coronacrisis ook hierop invloed heeft. De impact van de overheidsmaatregelen als gevolg van corona is……

Fiscale maatregelen coronavirus

lees verder

Gepubliceerd op 13 maart 2020:    Het Kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer economische maatregelen aangekondigd met betrekking tot het coronavirus. Zo wordt er in deze brief……

Werktijdverkorting

lees verder

Gepubliceerd op 13 maart 2020:    Voor werkgevers die door het Coronavirus in de financiële problemen komen, is het mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Bij werktijdverkorting wordt een gedeelte……

Het Coronavirus

lees verder

Gepubliceerd op 27 februari 2020:   Het Coronavirus komt steeds dichter bij Nederland. Maar wat betekent dat voor jou als werkgever. Hieronder staan kort de rechten en plichten van de……