Duidelijk werd dat er voor werkgevers twee belangrijke data aan komen. 1 januari 2020 omdat dan de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking gaat treden. En 1 april 2020 omdat werkgevers dan compensatie kunnen aanvragen voor een transitievergoeding die zij hebben betaald aan een werknemer die is ontslagen na twee jaar ziekte.

Ten slotte vertelde Simone Grimberg als klant van de firma Deron in Gendt ons hoe fijn het pakket Loket.nl werkt zodat zij tijd heeft voor andere zaken.