Actueel coronanieuws

De informatie uit deze nieuwsitems zijn aan de actualiteit onderhevig.
Wil je de laatste stand van zaken weten rondom alle coronamaatregelen neem dan contact op met ons Outbreak Management Team:

Do’s en Dont’s BTW aangifte

De maanden januari, april, juli en oktober zijn voor de meeste ondernemers een extra drukke periode op administratief gebied. In deze maanden moet de aangifte omzetbelasting worden ingediend bij de Belastingdienst. Een aangifte waarbij je rekening moet houden met diverse regels, uitzonderingen en/of voorwaarden. Niets is zo complex als de BTW regelgeving.

Aanpassing regeling NOW 2.0

Gepubliceerd op 29 juni 2020: 

 

Op 20 mei 2020 is bekend geworden dat de NOW-regeling wordt verlengd. Op 22 juni is een nadere uitleg gegeven op deze regeling. Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van vier maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, zodat werkgevers zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen houden.

Wijzigingen NOW 2.0

Gepubliceerd op 4 juni 2020: 

 

Op 20 mei 2020 is bekend geworden dat de NOW-regeling wordt verlengd. De verlenging staat open voor zowel werkgevers die een beroep hebben gedaan op de eerste termijn als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. Op 28 mei 2020 hebben er wijzigingen plaatsgevonden op deze regeling.

Tozo 2: Wel partnertoets

Gepubliceerd op 4 juni 2020: 

 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei is afgelopen, wordt met vier maanden verlengd tot eind september. In deze verlenging (Tozo 2) gaat het inkomen van de partner wél een rol spelen.

Wijzigingen Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Gepubliceerd op 4 juni 2020: 

 

Zoals reeds aangegeven in ons nieuwsbericht d.d. 20 mei 2020, is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). De Kamer heeft aanvullend nog wijzigingen aangekondigd voor de TVL. Het maximum bedrag en de duur van de verlenging zijn aangepast.

NOW verlengd!

Gepubliceerd op 21 mei 2020: 

 

Op 20 mei 2020 is bekend geworden dat de NOW-regeling wordt verlengd.
De verlenging staat open voor zowel werkgevers die een beroep hebben gedaan op de eerste termijn als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.

Reminder NOW aanvraag

Gepubliceerd op 21 mei 2020: 

 

Heb je personeel in dienst en meer dan 20% omzetverlies ten opzichte van 2019, dan kom je wellicht in aanmerking voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) eerste tranche. In tegenstelling tot eerdere berichten kan je tot en met 5 juni 2020, in plaats van de eerder vermelde 31 mei 2020, een aanvraag indienen bij het UWV.