Onlangs is een zaak bij de Hoge Raad geweest waarbij het geschilpunt de hypotheekrente in de aangifte inkomstenbelasting van belastingplichtigen betrof.

In de zaak heeft de belastingplichte de eigen woning verbouwd en hiervoor zijn hypotheek verhoogd. De eerste jaren na de verbouwing zijn de aangiftes inkomstenbelasting van de belastingplichtige gevolgd door de Belastingdienst. Jaren na de verbouwing stelt de Belastingdienst vragen bij de betaalde hypotheekrente van de belastingplichtige. Deze kan niet alle bewijsstukken van de verbouwing meer aanleveren. Hij had de facturen weggegooid. De eerdere aangiftes waren immers gevolgd zonder opmerkingen of vragen.

De inspecteur stelt dat in het jaar waar de hypotheekrente in aftrek wordt gebracht, de aftrek ook onderbouwd moet kunnen worden.

De Hoge Raad heeft de inspecteur in het gelijk gesteld. Als de Belastingdienst nooit eerder vragen heeft gesteld over de renteaftrek, dan mag jaren later om bewijsstukken worden gevraagd. Dit betekent in het geval van de hypotheekrenteaftrek een bewaarplicht van 37 jaar. De maximale fiscale looptijd van een hypotheek is 30 jaar, tel daarbij de navorderingstermijn van maximaal 7 jaar bij op voor binnenlandsbelastingplichtigen en je zit op 37 jaar. Heb je een woning gekocht of een verbouwing gedaan waarvoor de hypotheek is verhoogd dan raden wij aan alle facturen goed te bewaren. Als je niet alle facturen meer hebt is het raadzaam deze op te vragen bij de leverancier of aannemer.

Heb je vragen gekregen aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting of heb je zelf vragen? Neem dan contact op met ons fiscale team.