Startdatum aanvragen

De aanvragen kunnen naar alle waarschijnlijkheid vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend.
De tegemoetkoming voor de loonkosten voor de tweede tranche heeft betrekking op de periode juni, juli en augustus 2020.

 

Dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen

Een werkgever die gebruik maakt van de verlenging van de NOW en op grond hiervan een vastgestelde subsidie van € 125.000 of meer, of een voorschot van € 100.000 of meer ontvangt over 2020 geen dividenduitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

 

Voor concerns die hun omzetdaling op werkmaatschappijniveau willen berekenen, geldt al een dergelijke voorwaarde voor de NOW 1.0, overigens zonder dat daarbij een grens geldt voor de hoogte van het ontvangen voorschot of de subsidie.
Deze voorwaarde geldt ook bij de tweede tranche. Het groepshoofd dient voorafgaand aan de subsidieaanvraag schriftelijke te verklaren geen dividenduitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen over 2020 tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

 

Vaststelling subsidie

Vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april en mei 2020) kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober 2020.
Anders dan eerder aangekondigd kan iedere werkgever om vaststelling van de subsidie voor NOW 1.0 aanvragen vanaf 7 oktober 2020.

Deze aanpassing is een verruiming en geen verplichting: aanvragers kunnen alsnog, indien zij dit zelf willen, de vaststellingsaanvragen voor de eerste en tweede tranche gelijktijdig indienen na 15 november 2020.

 

Verplichtingen overleggen accountantsverklaring

  • Werkgevers hebben geen verplichting om een verklaring van een deskundige derde te overleggen wanneer het totale voorschot lager is dan € 20.000 en de definitieve subsidie lager is dan € 25.000.
  • Werkgevers hebben een verplichting om een verklaring van een deskundige derde te overleggen wanneer het totale voorschot hoger is dan € 20.000 en lager dan
    € 100.000 en de definitieve subsidie hoger is dan € 25.000 en lager dan € 125.000.
  • Werkgevers hebben een verplichting om een verklaring van een accountant te overleggen wanneer het totale voorschot hoger is dan
    € 100.000 en de definitieve subsidie hoger is dan € 125.000.

 

Uitkeringen via werkgever

Via de NOW 2.0 wordt ook de NOW 1.0 aangepast op dit punt. Uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald, worden niet gefilterd uit de loonsom omdat dit uitvoeringstechnisch niet mogelijk blijkt. Het betreft voornamelijk betalingen in het kader van de no-riskpolis Ziektewet en de Wet arbeid en zorg.
Deze aanpassing van de NOW 1.0 geldt ook voor de NOW 2.0.

 

Vragen

Wil je meer weten over de NOW? Of kunnen wij je helpen bij de aanvraag? Neem dan contact op met Anja van Kessel via a.vankessel@vhkt.nl of 0344-621222.