1. de aangifte is gedaan, en
  2. er een aanslag is ontvangen.

 

Voor de omzetbelasting en loonbelasting moet je wachten totdat de naheffingsaanslag is ontvangen. Daarop wordt mogelijk nog wel een betaalverzuimboete op vermeld. Bij de aankondiging van de maatregelen is al aangekondigd, dat deze betaalverzuimboetes naar nihil zullen worden verminderd.

 

Heb je een naheffingsaanslag ontvangen voor de loonbelasting of omzetbelasting over februari 2020, dan ontvangen wij deze graag, zodat wij bijzonder uitstel van betaling voor je kunnen aanvragen bij de Belastingdienst.

 

Openstellen regelingen

Momenteel wordt druk gewerkt aan het invullen van de voorwaarden voor de diverse regelingen zoals de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) en Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Zoals het er nu naar uitziet zullen de regelingen volgende week worden opengesteld. In een aantal gemeenten is aanvraag nu al mogelijk.