Vestigingsvereiste

De hoofdregel inzake het vestigingsvereiste is dat de onderneming een fysieke vestiging buiten de eigen woning moet hebben. Op 7 april 2020 heeft het Kabinet deze voorwaarde versoepeld. Het kabinet realiseert zich dat in sommige sectoren een onderneming wél gevestigd kan zijn op het huisadres én er tegelijkertijd ook sprake kan zijn van omvangrijke periodieke lasten. In het bijzonder noemt het kabinet ondernemers op het gebied van haar- en schoonheidsverzorging. Voor de TOGS is nu ook toegestaan dat de onderneming in de privéwoning is gevestigd, maar dan moet die vestiging fysiek zijn afgescheiden en een eigen opgang of toegang hebben.

 

Hiertoe dient bij de aanvraag een bewijsstuk te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat er sprake is van een vestiging die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang zoals:

  • Een kopie van een zakelijke huur- of koopovereenkomst van de vestiging;
  • Een kopie van de belastingaangifte van het jaar 2019 of 2020 waaruit blijkt dat er sprake is van een werkruimte waarvan de vaste lasten en kosten fiscaal aftrekbaar zijn als bedoeld in artikel 3.16 lid 1 IB.

Toeleveranciers

Voor toeleveranciers gelden aanvullende voorwaarden. De onderneming moet aan kunnen tonen dat het omzetverlies wordt veroorzaakt door tenminste een van onderstaande voorwaarden:

  • Tenminste 70% van de omzet komt normaal gesproken van ondernemers die vanwege de coronacrisis geraakt zijn door de overheidsmaatregelen. Deze ondernemers staan geregistreerd onder één van de codes uit de SBI-lijst TOGS toeleveranciers
  • Tenminste 70% van de omzet komt normaal gesproken uit activiteiten die de overheid vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt.

 

Vrij van belasting

Het kabinet heeft besloten om de TOGS-uitkering van € 4.000 vrij te stellen van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Deze vrijstelling wordt opgenomen in het Belastingplan 2021. De tegemoetkoming is bedoeld voor doorlopende vaste lasten. Deze blijven gewoon 100% aftrekbaar van de winst.

 

Aanvraag TOGS

Aanvragen moeten online worden ingediend via de website van het RVO. Klik hier om direct naar de aanvraagmogelijkheid te gaan. Heb je hulp nodig bij de aanvraag, dan kunnen wij als intermediair op grond van een machtiging deze aanvraag voor je verzorgen. Wanneer je hier gebruik van wil maken, vragen wij je een ingevuld machtigingsformulier alsmede de bewijsstukken van het vestigingsvereiste aan ons toe te sturen.

 

Vragen of hulp

Heb je vragen of hulp nodig bij de aanvraag van deze regeling. Neem dan contact met ons op via 0344-621222.