Personenauto’s die milieuvriendelijk zijn, hadden op het moment van de eerste tenaamstelling lagere bijtellingspercentages van 0%, 4%, 7%, 14%, 15%, 20% of 21% (afhankelijk van de destijds geldende CO2-norm). Deze lagere bijtellingspercentages mogen in de meeste gevallen nog maximaal gedurende 60 maanden worden gebruikt.

Let op: deze 60-maandsperiode is in 2012 geïntroduceerd. Vanaf 1 januari 2017 kunnen oudere milieuvriendelijke personenauto’s uit de 60-maandsperiode lopen. Is dat bij u het geval, dan dient de bijtelling opnieuw te worden bepaald, op basis van de huidige CO2-grenzen.

Bijtelling “gewone” (niet-milieuvriendelijke) auto van de zaak – tenaamstelling vóór 2017

Tot en met 2016 was het standaard bijtellingspercentage 25%. Met ingang van 1 januari 2017 is de standaard bijtelling 22%. Echter, de wetgever heeft bepaald dat “gewone” auto’s waarvan de eerste tenaamstelling vóór 2017 ligt, het bijtellingspercentage van 25% blijven houden.

Wij hebben vernomen dat hierover een proefprocedure wordt voorbereid bij de belastingrechter, vanwege (verboden) discriminatie. Mocht u dit overwegen, neem dan daarbij het volgende in aanmerking:

– Het is de vraag of de belastingrechter het standpunt deelt dat sprake is van verboden discriminatie. In eerdere
(soortgelijke) procedures werd de wetgever nagenoeg altijd de hand boven het hoofd gehouden door de
belastingrechter.

 

– Vanwege het relatief geringe belang zal het niet efficiënt zijn om zelf te procederen. Het zal alleen lonend zijn
als u ter behoud van rechten bezwaar maakt tegen de aangifte loonheffingen en verzoekt om te mogen
meeliften met de bovengenoemde proefprocedure.

– Tenzij het de auto van de zaak van uzelf betreft, heeft u geen voordeel als de procedure wordt gewonnen.
Want de teruggave van de ingehouden loonheffing moet dan worden doorbetaald aan de werknemers bij wie
de hoge bijtelling in eerste instantie is ingehouden op het loon.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Auto van de zaak naar privé halen?

Voor directeur-grootaandeelhouders is het verstandig om periodiek te bekijken of het (fiscaal) aantrekkelijk is om de auto “op de zaak” te laten staan of om deze naar privé te halen. De regels omtrent de bijtelling vanaf 2017 kunnen een extra argument zijn om de auto naar privé te halen.

IB-ondernemers met een auto van de zaak zullen echter veelal vast zitten aan de gemaakte keuze. Wijziging van de keuze kan namelijk alleen in geval van bijzondere omstandigheden.