Inkomstenbelasting over 2013 tot en met 2016
De procedures over deze jaren zijn aangemerkt als “massaal bezwaar”. Voor die jaren houdt dat in dat als de Hoge Raad vindt dat de heffing in box 3 onrechtmatig is, daarna iedereen bij de belastingdienst kan verzoeken om teruggave van deze heffing (ook al heeft men voor die jaren zelf geen bezwaarschrift ingediend).

Inkomstenbelasting over 2017
Medio juli 2018 is bekend gemaakt dat de “massaal bezwaarprocedure” ook zal gelden voor de box 3-heffing in de inkomstenbelasting 2017, maar met een belangrijk verschil: alleen degenen die zelf (ook) een bezwaarschrift hebben ingediend tegen de box 3-heffing kunnen meeprofiteren als de Hoge Raad oordeelt dat de heffing onrechtmatig is.

Onze inschatting
Voor de box 3-heffing over 2013 tot en met 2016 verwachten we niet dat de Hoge Raad de kant van belastingplichtigen zal kiezen. Want bij soortgelijke kwesties heeft de Hoge Raad in het verleden de wetgever bijna altijd in het gelijk gesteld. Als er al een onrechtmatigheid in de belastingheffing zat, dan bleef deze toch vaak in stand en kreeg de wetgever een (ruime) periode om de belastingwetgeving aan te passen.

Het is evenmin denkbeeldig dat de Hoge Raad de box 3-heffing van 2017 in stand laat. Maar aan de andere kant: de wetgever heeft erkend dat de box 3-heffing onzuiver kan uitpakken en heeft om die reden vanaf 2017 de box 3-heffing aangepast. Echter, in de basis is het systeem nog steeds hetzelfde en nog steeds is voor veel spaarders de heffing hoger dan de rente bij de bank.

Bezwaarschrift
Belastingplichtigen kunnen voor 2017 alleen maar “meedoen” met de massaal bezwaarprocedure als een bezwaarschrift is ingediend. Op deze wijze moeten de rechten worden veilig gesteld. Mede omdat de uitkomst van de massaal bezwaarprocedure ongewis is, zullen we een doelmatigheidsgrens aanhouden; we dienen alleen een bezwaarschrift in als de box 3-heffing in de aanslag méér bedraagt dan € 150.

Na indiening van het bezwaarschrift zal de belastingdienst schriftelijk bevestigen of het bezwaarschrift is opgenomen in de massaal bezwaarprocedure. Dit zullen wij in de gaten houden.

Voor onze werkzaamheden zullen wij per bezwaarschrift € 75 (exclusief btw) in rekening brengen.

Externe standaard bezwaarschriften

Via (onder andere) het internet kunnen verschillende standaard bezwaarschriften worden gevonden. Wij adviseren je om deze niet te gebruiken. Door onze beroepsorganisaties zijn wij er namelijk voor gewaarschuwd dat veel van deze bezwaarschriften “persoonlijke” argumenten bevatten en de belastingdienst zal deze bezwaarschriften niet opnemen in de massaal bezwaarprocedure.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of hulp hierbij, kun je altijd contact met ons opnemen!