In het besluit is benadrukt dat dit eveneens geldt voor (o.a.) omzetbelasting en accijnzen.

Voor Nederlandse ondernemers is dit vooral van belang als zij goederen leveren en/of diensten verrichten aan een afnemer in het Verenigd Koninkrijk.
Deze prestaties moeten (in ieder geval) tot en met 31 december 2020 worden gefactureerd alsof die afnemer in de EU is gevestigd.

Als voorbeeld: leveringen die vóór 1 februari 2020 een intracommunautaire levering waren, worden vanaf 1 februari 2020 nog steeds behandeld als een intracommunautaire levering.
De wijze van factureren, de verwerking in de btw-aangiften en de verwerking in de ICP-opgaven blijven tot 31 december 2020 hetzelfde.