Wordt het toch een Remain?

In dit nieuwsbericht behandelen wij twee onderwerpen waar veel Nederlandse ondernemers mee te maken krijgen.

Btw bij importeren vanuit het Verenigd-Koninkrijk
Tot het moment dat het Verenigd-Koninkrijk uit de Europese Unie stapt, valt de import van goederen onder de zogenaamde intracommunautaire verwervingen. Maar dit gaat veranderen! Als je goederen importeert uit een niet-EU-land, dan moet je btw betalen bij de douane. Deze btw trekt je vervolgens als voorbelasting af in de btw-aangifte (als u recht hebt op aftrek van btw), maar daar zit enige tijd tussen.

In veel gevallen kun je deze import-btw “verleggen” naar de btw-aangifte. Je hoeft dan bij de douane geen btw te betalen. Maar om dat te doen heb je wel een vergunning nodig (een artikel 23 vergunning). Deze artikel 23 vergunning kun je aanvragen bij het belastingkantoor.

EORI-nummer
Een EORI-nummer is een identificatie voor ondernemers voor douaneformaliteiten. Omdat het Verenigd Koninkrijk binnenkort geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie moeten goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk vanaf dat moment ook “door de douane”.

Nederlandse bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk zullen daarom vanaf 30 maart a.s. een EORI-nummer nodig hebben. Als zij dat nog niet hebben, dan is het zaak om dit zo snel mogelijk aan te vragen.

Overigens zou de belastingdienst ondernemers informeren over deze items. Wij hebben hiervan echter nog niets vernomen. Daarom brengen wij dit via dit bericht onder de aandacht.

Maar het zijn slechts twee van de vele aspecten die aan de orde kunnen komen bij de Brexit. Het gaat de ver om deze allemaal te noemen in dit nieuwsbericht.

Wel willen wij wijzen op het volgende:

Brexit voucher
Via deze site van het RVO kan een ondernemer een voucher aanvragen voor advies omtrent de Brexit. Met de voucher krijg je een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500.

Van Herwijnen Kreston Belastingadviseurs voldoet aan de voorwaarden van het RVO. Je kunt vragen omtrent de Brexit dus bij ons neerleggen, wij helpen graag verder.

#KnowingYou