Verzekeringen en diensten van verzekeringstussenpersonen zijn vrijgesteld van btw. Over deze vrijstelling is dit voorjaar geprocedeerd bij de belastingrechter. Een werkgever ontvangt namelijk van een zorgverzekeraar een “collectiviteitskorting” voor de personeelsleden die een zorgverzekering afsluiten bij die zorgverzekeraar. De werkgever past de btw-vrijstelling toe. Hij houdt de korting overigens zelf.

De belastingrechter oordeelde dat de btw-vrijstelling niet van toepassing is op de ontvangen “collectiviteitskorting”. De werkgever treedt namelijk zelf niet op als verzekeringstussenpersoon. Er worden slechts klanten aangebracht en voor de btw-vrijstelling is dat niet genoeg.

 

Het belang voor de praktijk

Deze zaak toont nog eens aan hoe nauw het luistert in de btw. In het zakelijk verkeer komen dergelijke vergoedingen regelmatig voor. Daarbij worden verschillende benamingen gebruikt, zoals aanbrengprovisie, kickback-fee, korting, etc. Het is niet relevant of de verzekeraar een specificatie verstrekt en daarop geen btw vermeldt. De ondernemer die de prestatie verricht (in deze casus de werkgever) blijft zelf verantwoordelijk voor het correct factureren van de vergoeding en voor de afdracht van de btw.

Ontvangt u dergelijke vergoedingen en twijfelt u over de btw-aspecten, neem dan graag contact met ons op.