Voor wie?
De TOGS is voor ondernemers met een hoofdactiviteit gelijk aan een van de vastgestelde SBI-codes. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) staat een zoektool waarmee op basis van het KvK-nummer gecontroleerd kan worden of de SBI-code overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.
Klik hier voor een overzicht van de vastgestelde SBI-codes voor de TOGS.

 

Wij adviseren alle nieuwsgeving goed in de gaten te houden. De verwachting bestaat dat de lijst nog zal worden aangevuld.

 

Voorwaarden
Wij zetten de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TOGS voor je op een rij:

 • de onderneming is vóór 15 maart 2020 opgericht én ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een van de vastgestelde SBI-codes;
 • de onderneming heeft maximaal 250 werknemers;
 • niet-horecaondernemingen hebben ten minste één vestiging dat niet gelijk is aan het privéadres van de eigenaar, met uitzondering van SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 (bij deze ondernemingen mag het privéadres gelijk zijn aan het vestigingsadres);
 • tegemoetkoming is eenmalig maximaal
  € 4.000,- per onderneming (en dus niet per vestiging);
 • het op te geven bankrekeningnummer staat op naam van de onderneming;
 • er is geen verzoek tot surseance van betaling ingediend;
 • er is geen sprake van een faillissement;
 • er wordt verklaard dat in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste
  € 4.000,- aan vaste lasten worden verwacht, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • er wordt verklaard dat in het huidige en in de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan
  € 200.000 aan overheidssteun is ontvangen (is het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput, dan komt de onderneming niet voor de TOGS in aanmerking);
 • de onderneming is geen overheidsbedrijf.

Aanvragen en behandeling
Met ingang van 27 maart 2020 is het mogelijk een TOGS-aanvraag in te dienen. De ondernemer heeft daarvoor drie maanden de tijd, tot uiterlijk 26 juni 2020 vóór 17.00 uur.

Aanvragen moeten online worden ingediend via de website van het RVO. Klik hier om direct naar de aanvraagmogelijkheid te gaan. Een aantal gegevens wordt automatische ingevuld en moet je nog controleren. Daarnaast heb je voor een aanvraag het volgende nodig:

 

 1. een e-herkenningsmiddel niveau 1 of een DigiD;
 2. het KvK-nummer van de onderneming;
 3. de SBI-code van de hoofdactiviteit;
 4. het bankrekeningnummer van de onderneming;
 5. het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming;
 6. contactgegevens aanvrager;

 

Niet alle ondernemers beschikken over een e-herkenningsmiddel. Wij helpen je daarom graag. Als intermediair kunnen we op grond van een machtiging de aanvraag voor je verzorgen. Wanneer je hier gebruik van wil maken, vragen wij je een ingevuld machtigingsformulier aan ons af te geven.

 

Er wordt getracht binnen twee weken een besluit te nemen op de aanvraag. Bij een positief besluit wordt de tegemoetkoming binnen enkele werkdagen uitbetaald op het opgegeven rekeningnummer.

 

De controle op aanvragen vindt achteraf plaats. Indien blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan volgt een herziening en wordt het teveel uitbetaalde bedrag terug gevorderd. Dit kan tot vijf jaar na de uitbetaling van de tegemoetkoming.

 

Vragen of hulp
Heb je vragen of hulp nodig bij de aanvraag van deze regeling. Neem dan contact met ons op via 0344-621222