De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en heeft twee belangrijke doelen. Allereerst wil het kabinet voorzien in het levensonderhoud van zelfstandigen wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ten tweede wil het kabinet liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis opvangen.

 

Aanvulling levensonderhoud
Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend.
De uitkering voor levensonderhoud duurt maximaal drie maanden en kan met terugwerkende kracht (dus met ingang van 1 maart 2020) worden aangevraagd.

 

Vanuit de regeling wordt het inkomen van de zelfstandige aangevuld tot het sociaal minimum.
De zelfstandige dient dan ook te verklaren dat het inkomen naar verwachting in de periode van ondersteuning minder zal zijn dat het minimum als gevolg van de coronacrisis. Omdat de uitkering een aanvulling is tot het sociaal minimum, wordt de hoogte van de uitkering afgestemd op de te verwachten inkomsten van zelfstandige. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Daarnaast geldt geen partner- of vermogenstoets.

 

Hoogte van de aanvulling
Voor gehuwden en samenwonenden van 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van
€ 1.500 netto per maand. Voor gehuwden en samenwonenden van 18 tot 21 jaar wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van
€ 520 netto per maand.

 

Voor alleenstaanden van 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd wordt het inkomen tot
€ 1.050 netto per maand aangevuld. Voor alleenstaanden van 18 tot 21 jaar wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van € 260 per maand.

 

Zijn jij en jouw partner allebei zelfstandig ondernemer dan ontvangen jullie in totaal een aanvulling tot € 1.500 netto.

 

Lening voor bedrijfskapitaal
Vanuit de regeling kan een zelfstandige ook een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar en tot 1 januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Lening voor bedrijfskapitaal
Vanuit de regeling kan een zelfstandige ook een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar en tot 1 januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

 

Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.
Wij sommen de belangrijkste voorwaarden voor je op:

  • de zelfstandige is woonachtig in Nederland vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • het bedrijf is gevestigd in Nederland;
  • de zelfstandige voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur);
  • de zelfstandige moet bedrijfsmatig actief zijn geweest (waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020, 18.45 uur).

 

De regeling geldt niet alleen voor zzp’ers maar ook voor zelfstandigen met personeel. Ook een DGA kan in beginsel een beroep doen op de regeling. Voor de DGA gelden wel de aanvullende voorwaarden dat hij/zij drager is van financiële risico’s én dat naar waarheid wordt verklaard dat aannemelijk is dat de B.V. geen salaris kan uitbetalen.

 

Wil je checken of je in aanmerking komt voor de Tozo klik dan hier.

 

De inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet is van toepassing op de Tozo. Wanneer de zelfstandige een uitkering ontvangt, dan is de zelfstandige verplicht om wijzigingen in de inkomenssituatie zelf door te geven. Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen.

 

Aanvragen Tozo
De Tozo vraag je aan in de gemeente waar je woonachtig bent. Woon je in de gemeentes Culemborg, Maasdriel, West Maas en Waal, West-Betuwe, Tiel of Zaltbommel, klik dan hier om je aanvraag in te dienen.

 

Woon je in de gemeente Buren of Neder-Betuwe klik dan hier om je aanvraag in te dienen.

 

Woon je in de gemeente Arnhem, Overbetuwe of Lingewaard, klik dan hier om je aanvraag in te dienen.

 

Vragen of hulp
Heb je vragen of hulp nodig bij de aanvraag van deze regeling. Neem dan contact met ons op via 0344-621222.