Een hotel dat de totale afwezigheid van gasten aangrijpt om – via Microsoft Teams – met haar adviseurs de strategie uit te stippelen voor het post corona tijdperk. En een handelaar in consumentenproducten die zijn stilgevallen business aan de praat houdt door zijn netwerk te gebruiken om in de hele wereld mondkapjes aan te kopen en naar Nederland te brengen.

In tijden van crisis staan nieuwe leiders op. Want regel één in crisismanagement luidt: de vervolg- en relatieschade binnen een crisis wordt meestal niet veroorzaakt door de crisis zelf, maar door de manier waarop bedrijven met de crisis omgaan. Met in het verlengde daarvan: het Chinese karakter voor crisis bestaat uit twee woorden: probleem en kans. En – hoewel misschien bijzonder om in de coronacrisis naar een Chinees principe te verwijzen – de praktijk wijst uit dat ondernemers die niet blijven steken in probleem-denken maar oog blijven houden voor de kansen die zich voordoen, het beter doen.

Bovendien: klanten gaan zich na deze coronacrisis herinneren welke partijen het verschil hebben gemaakt. Welke bedrijven oog bleven houden voor hun leveranciers en klanten, welke partijen hun eigen sores combineerden met maatschappelijk besef en handelen. Die bedrijven zullen na deze crisis het snelst herstel laten zien. En natuurlijk is dit kans-denken niet hèt antwoord voor alle getroffen ondernemingen. Maar wel voor veel meer bedrijven dan je zou denken.

 

Klappen
Het is niet gemakkelijk om als ondernemer creatief te denken op een moment dat het water letterlijk aan de lippen staat. Wij klappen op dit moment volkomen terecht voor de mensen in de zorg en andere vitale beroepen. En je kunt geen televisieprogramma bekijken zonder dat dit extra wordt benadrukt. Maar er zou ook applaus moeten klinken voor alle ondernemers in Nederland, die er ook helemaal niets aan kunnen doen dat zij in deze situatie terecht zijn gekomen. Die – op een kleine groep na – niet het vet op de botten hebben om het allemaal uit te zingen. Bedrijven die al te maken hadden met flinterdunne marges en een moordende concurrentiestrijd. En alles wat zij na een leven lang hard werken hadden vergaard in het bedrijf hebben zitten en op het spel zien staan. Tezamen minimaal 70% van alle Nederlandse werknemers van inkomen voorziend en feitelijk de kruk vormend waar de Nederlandse economie op drijft.

Wij vinden het in Nederland doorgaans – ook in de politiek – leuk om te verwijzen naar de roemruchte VOC, de eerste echte vennootschap ter wereld. En hebben het dan over de VOC-mentaliteit: het business denken dat letterlijk hoge golven overwon en nieuwe markten wist te ontginnen. Die mentaliteit zit nog steeds in de Nederlandse ondernemer, ook al voelt het op dit moment vaak anders. Dus is het zaak deze mentaliteit naar voren te halen en de ruimte te geven. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat het in veel gevallen echt kan.

 

Cashplanning
Begin bijvoorbeeld eens met een cashplanning. De ongekende steunmaatregelen van de overheid, de uitstelregelingen van de banken en andere financiers en de mogelijkheid om nog niet betaalde belastingen uit te stellen maken het verstandig om dáár als onderneming proactief naar te kijken.

Heb je genoeg cash om het even uit te zingen, je mensen (binnen de nieuwe regelingen) aan boord te houden en je leveranciers te betalen? Dat in beeld hebben, geeft al een beetje rust. En zijn die mogelijkheden er niet, praat dan met je accountant over mogelijkheden om je bedrijf gefinancierd te krijgen. Daar is nu meer ruimte voor dan voorheen.

Reserveer daarnaast te midden van alle zorgen een klein beetje tijd – al is het maar een uurtje in de week – om te brainstormen over kansen die zich ongetwijfeld voordoen. Brainstormen met je eigen mensen via de videoverbinding, met je accountant of een bevriende adviseur, of met collega-ondernemers die in hetzelfde schuitje zitten. Vaak leiden dit soort korte momenten tot nieuwe richtingen en nieuwe positieve energie. Want regel twee in crisismanagement luidt: handel niet voortdurend vanuit het probleem, maar vanuit potentiële oplossingsrichtingen. En wie weet kom je op zaken die jou ook in het post-corona tijdperk gaan onderscheiden. Zoals dat marketingbureau in de reisbranche, dat virtuele reizen is gaan aanbieden. Als na de coronacrisis het reizen weer gaat beginnen, zijn deze virtuele reizen een nieuwe en onderscheidende vorm van marketing voor bepaalde bestemmingen.

 

Gevraagd
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is in Nederland een situatie ontstaan die iedereen raakt: de coronacrisis. Waardoor dingen van ons worden gevraagd die wij een jaar geleden niet voor mogelijk zouden hebben gehouden. Wat minister-president Mark Rutte terecht bracht tot de uitspraak: deze gezondheidscrisis kan alleen met zeventien miljoen mensen samen worden bedwongen.

Op economisch vlak ligt nu een recessie op de loer die de crisis van 2008 doet verbleken. Dus heeft de regering economische maatregelen genomen op een schaal die Nederland nooit eerder heeft gezien. En ook hier geldt: we kunnen alleen met zeventien miljoen mensen samen onze welvaart overeind houden. Dus moeten ondernemers waar mogelijk doorgaan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, en moeten consumenten waar mogelijk doorgaan met Maatschappelijk Verantwoord Consumeren. Omdat in de meeste branches geldt, dat een verstoorde keten uiteindelijk iedereen meesleurt in een negatieve spiraal.

Nu als bedrijf (waar het ook maar even kan) het verschil maken is dus niet alleen in het belang van de ondernemer zelf, maar helpt ook enorm mee om de diepte van de recessie te beperken. En natuurlijk helpen wij als Van Herwijnen Kreston daarbij graag mee. Hebben wij alle antwoorden? Nee, natuurlijk niet. Maar ons stevig uitdagen kan geen kwaad! Want ook voor ons geldt: ondernemers gaan zich na deze coronacrisis herinneren welke ondersteunende partijen het verschil hebben gemaakt. Welke adviseurs oog bleven houden voor hun leveranciers en klanten, welke kantoren de creativiteit bleven houden om met ondernemende klanten een brug te bouwen over deze bizarre situatie heen.