Waarom kiezen voor een kleiner kantoor in plaats van voor een (middel)groot kantoor?

De brede kennis en ervaring van een accountant, gecombineerd met zijn wettelijke verplichtingen, maakt hem (of haar) tot dé vertrouwenspersoon van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf en kleinere non-profitinstellingen. De accountant helpt de ondernemer en bestuurder verder in elke fase van de organisatie; of deze nu start, al jaren bezig is of juist besloten heeft te stoppen.

In deze blog worden verschillende redenen gegeven om te kiezen voor een klein(er) kantoor, een kantoor met accountants met inlevingsvermogen in en betrokkenheid bij de cliënt. De voordelen van een klein accountants- en belastingadvieskantoor zijn o.a.:

  • bij bezoek aan ons kantoor is het direct duidelijk waar je moet zijn, er is één ingang met één receptie waar je doorgaans dezelfde personen aantreft die jou ontvangen;
  • er is sprake van een laag personeelsverloop, zeker op het niveau van de mensen die voor jou als aanspreekpunt fungeren, continuïteit in dienstverlening staat voorop;
  • ook al zijn we een leerorganisatie voor accountants in opleiding, we streven naar continuïteit in teambezetting zodat sprake is van minimale teamwisselingen;
  • persoonlijke betrokkenheid van de accountant en zijn medewerkers, die zich verdiepen in jouw branche en bekend zijn met wat daarin speelt, kansen en bedreigingen, zodat adequaat gevraagd en ongevraagd advies kan worden gegeven;
  • analyse van de periodieke financiële informatie met een rapportage van bevindingen;
  • contactmomenten zijn niet per definitie gebonden aan kantoortijden, maar ook bereikbaarheid daarbuiten, zonder dat voor elk gesprek direct een rekening volgt;
  • de accountant is tevens adviseur die als aanspreekpunt voor jou aan enkele woorden genoeg heeft om uw problematiek te analyseren en oplossingen aan te reiken;
  • de accountant adviseur kent zijn vaktechnische grenzen en weet wanneer hij, zelfstandig dan wel in overleg, externe deskundigheid uit zijn netwerk moet inschakelen om je van een gericht en deskundig advies te kunnen voorzien;
  • de accountant staat dicht bij jou als bestuurder, vanuit de vertrouwensbasis komt met praktische toepassingen en oplossingen, kwalitatief goed en op het juiste moment.

Redenen die betrekking hebben op het inlevingsvermogen en de betrokkenheid van de accountant bij zijn cliënt. Inlevingsvermogen en betrokkenheid die zich uit in branchekennis, ondernemerschap en vertrouwen. De vakkennis, opleiding en ervaring van de accountant zijn hierbij vanzelfsprekend. De accountant van Van Herwijnen Kreston is voor jou als bestuurder een bereikbare een betrouwbare financieel deskundige en adviseur in de branche. Wij nodigen je van harte uit voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden die wij jou als ondernemer in het mkb dan wel bestuurder van een non-profitinstelling kunnen bieden.