Bijzonder uitstel van betaling

Onder de huidige regeling kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd gedurende een periode van drie maanden. Deze regeling geldt onder andere voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
De aanvraagmogelijkheid bestaat tot 19 juni 2020. In het Noodpakket 2.0 wordt de aanvraagmogelijkheid verlengd van 19 juni 2020 naar 1 september 2020.

 

Nieuw in het Noodpakket 2.0 is dat bij een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van langer dan drie maanden verklaard moet worden dat geen dividenden en bonussen zullen worden uitgekeerd en ook geen eigen aandelen zullen worden ingekocht.

 

Belasting- en invorderingsrente

In het eerste Noodpakket is aangekondigd dat de belasting- en invorderingsrente tijdelijk wordt verlaagd van 4% naar 0,01%. De verlaging van de invorderingsrente is per 23 maart 2020 al ingegaan en gold oorspronkelijk voor een periode van drie maanden. Nu het uitstelbeleid wordt verlengd, is besloten de verlaging van de invorderingsrente te verlengen tot 1 oktober 2020.

 

Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, dat zal in ieder geval niet eerder zijn dan 1 september 2020. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden. De vormgeving hiervan wordt later bekend gemaakt.

Ook de verlaging van de belastingrente voor alle belastingmiddelen, behalve de inkomstenbelasting, die op 1 juni 2020 in gaat, wordt verlengd tot 1 oktober 2020.
De verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting gold al tot 1 oktober 2020.

 

Overige fiscale maatregelen

Het Kabinet heeft ook andere fiscale maatregelen genomen die zonder nader besluit zouden aflopen voor 1 september 2020. Het Kabinet heeft aangegeven dit niet gewenst te vinden omdat het belang van deze maatregelen niet is afgenomen.
De duur van deze fiscale maatregelen wordt daarom verlengd tot 1 september 2020.
Dit betekent onder meer dat de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen, de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers en de periode waarin een tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen met behoud van recht op hypotheekrenteaftrek kan worden aangevraagd en verleend worden verlengd tot 1 september 2020.
De inhoud van de laatste twee genoemde maatregelen kun je lezen in een van onze eerdere artikelen.

 

Vragen?

Wil je gebruik maken van de huidige (of straks van de nieuwe) fiscale mogelijkheden of heb je vragen hierover neem dan contact op met Kim van Kessel via k.vankessel@vhkt.nl of 0344-621222.