Uitstel van betaling
Ondernemers kunnen een verzoek doen tot bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Uitstel zal alleen worden verleend als de betreffende ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de (betalings)problemen is gekomen. De Belastingdienst zet na ontvangst van het verzoek de invordering direct stil. De beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Verzuimboetes wegens het niet tijdig betalen zullen achterwege worden gelaten of worden teruggedraaid.

Wijziging voorlopige aanslag
Ondernemers die een lagere winst verwachten als gevolg van de coronacrisis kunnen hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 of vennootschapsbelasting 2020 laten wijzigen. De verzoeken worden door de Belastingdienst ingewilligd, zodat direct minder belasting hoeft te worden betaald.

De volledige brief aan de Tweede Kamer kun je hier lezen.

Heb je vragen over de inhoud van deze blog, hulp nodig bij de aanvraag van uitstel van betaling of wil je een voorlopige aanslag laten aanpassen, neem dan contact met ons op via 0344-621 222.