Inkomstenbelasting over 2013 tot en met 2016
De procedures over deze jaren zijn aangemerkt als “massaal bezwaar”. Voor die jaren houdt dat in dat als de Hoge Raad vindt dat de heffing in box 3 onrechtmatig is, daarna iedereen bij de belastingdienst kan verzoeken om teruggave van deze heffing (ook al heeft men voor die jaren zelf geen bezwaarschrift ingediend). Helaas heeft de Hoge Raad voor de box 3-heffing over 2013 en 2014 niet voor de kant van de belastingplichtigen gekozen. Voor de jaren 2015 en 2016 verwachten wij een vergelijkbare uitspraak.

Inkomstenbelasting over 2018
Medio juli 2019 is bekend gemaakt dat de “massaal bezwaarprocedure” ook zal gelden voor de box 3-heffing in de inkomstenbelasting 2018. Maar net als bij de box 3-heffing in de inkomstenbelasting 2017 kunnen alleen degenen die zelf (ook) een bezwaarschrift hebben ingediend tegen de box 3-heffing meeprofiteren als de Hoge Raad oordeelt dat de heffing in 2018 onrechtmatig is.

Onze inschatting
Het is evenmin denkbeeldig dat de Hoge Raad de Box 3-heffing van 2017 en 2018 eveneens in stand laat.

Maar aan de andere kant: de wetgever heeft erkend dat de box 3-heffing onzuiver kan uitpakken en heeft om die reden vanaf 2017 de box 3-heffing aangepast.Echter, in de basis is het systeem nog steeds hetzelfde en nog steeds is voor veel spaarders de heffing hoger dan de rente bij een bank. Bovendien heeft de Hoge Raad in de uitspraak over 2013 en 2014 de wetgever een behoorlijke draai om de oren gegeven.

Bezwaarschrift
Belastingplichtigen kunnen dus ook voor 2018 alleen maar “meedoen” met de massaal bezwaarprocedure als een bezwaarschrift is ingediend. Op deze wijze moeten de rechten worden veilig gesteld.

Externe standaard bezwaarschriften
Via (onder andere) het internet kunnen verschillende standaard bezwaarschriften worden gevonden. Wij adviseren je om deze niet te gebruiken. Door onze beroeporganisaties zijn wij er namelijk voor gewaarschuwd dat veel van deze bezwaarschriften “persoonlijke” argumenten bevatten en deze niet worden meegenomen in de massaal bezwaarprocedure. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of hulp hierbij, kun je altijd contact met ons opnemen!