Wat kan je doen voor jouw werknemers?

Je kan de werknemers informeren over de symptomen en de hygiënevoorschriften en zorgen voor een veilige werkomgeving.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van desinfecterende handzeep.

 

Mag de werknemer thuis blijven uit vrees voor besmetting?

Nee, tenzij er een goede reden voor deze vrees is. Denk hierbij aan een besmettingsgeval in de buurt van jouw bedrijf.

 

Wat als jouw werknemer aangeeft klachten te hebben?

Allereerst de werknemer thuislaten en vervolgens de werknemer contact op laten nemen met een arts en de GGD.

 

Heeft jouw werknemer recht op verlof als de school van een kind sluit?

Hiervoor gelden de standaard verlofregelingen. De werknemer heeft eerst recht op betaald calamiteitenverlof om de eerste opvang te regelen. Daarna heeft de werknemer gedurende twee keer de arbeidsduur per week recht op kortdurend zorgverlof met doorbetaling van 70% van het loon met als minimum het geldende minimumloon. Daarna kan de werknemer onbetaald langdurig zorgverlof opnemen.
In de CAO kunnen andere regelingen afgesproken zijn.

Wat moet je doen als je een werknemer in een risicogebied hebt?

Beschermingsmaatregelen treffen voor jouw bedrijf en de werknemer deze maatregelen laten opvolgen. Daarnaast de werknemer indien mogelijk terughalen naar Nederland. Als de werknemer gedurende een vakantie ziek wordt, dan neemt de werknemer geen verlofdagen meer op, maar zijn het ziektedagen.

 

Heeft de werknemer recht op loondoorbetaling tijdens een quarantaine?

Ja, je moet het salaris van de werknemer doorbetalen.

 

Mag de werknemer een medisch onderzoek of quarantaine weigeren?

Ja, maar niet als hij een groot gevaar vormt en het wordt opgelegd door de rechter.

 

Kan je werktijdverkorting aanvragen als jouw bedrijf in de financiële problemen komt door het Coronavirus?

Ja , dat kan als aan de voorwaarden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voldaan. Je dient wel eerst afscheid te nemen van de ingehuurde uitzendkrachten en de oproepkrachten niet meer oproepen.