Wij kunnen per maand, kwartaal of halfjaar inzage geven in het reilen en zeilen van jouw onderneming. Hoe presteert jouw onderneming in verhouding tot vorig jaar? Hoe verhouden de personeelskosten zich tot de gemiddelde personeelskosten binnen jouw branche? Moet de voorlopige aanslag worden aangepast? In welke periode kan je het beste investeren en onderneem je nog in de juiste ondernemingsvorm? Dit zijn enkele vragen waarop Van Herwijnen Kreston zich focust tijdens het samenstellen van de tussentijdse cijfers. Je ontvangt van ons een uitgebreide rapportage welke wij graag mondeling toelichten.

Door deze tussentijdse contactmomenten:

  • verkrijg je meer inzicht in jouw onderneming;
  • kan je tijdig bijsturen waar nodig;
  • betaal je niet meer belasting dan strikt noodzakelijk;
  • kunnen wij je tijdig adviseren op het gebied van verschillende onderwerpen;
  • voorkom je verrassingen achteraf;
  • kan je het rendement van jouw onderneming verbeteren;
  • en heb je vooral meer plezier in het ondernemen!

Wil je geïnformeerd worden over tussentijdse rapportages? Wij nodigen je graag uit om samen met ons jouw wensen met betrekking tot informatievoorziening in kaart te brengen.