Stoppen met factureren
Vanwege de crisis is het denkbaar dat jouw afnemers vragen of de facturering van doorlopende prestaties (zoals huur en abonnementen) tijdelijk kan worden stopgezet. De belastingrechter heeft onlangs beslist dat deze werkwijze voor de btw niet goed gaat. Ondernemers zijn namelijk wettelijk verplicht om een factuur uit te reiken, binnen 15 dagen ná de maand waarin diensten zijn verricht of goederen zijn geleverd. Daarom oordeelde de belastingrechter dat de btw over de prestaties “gewoon” had moet worden afgedragen, ook al waren geen facturen uitgereikt. Omdat de btw niet was afgedragen werd deze nageheven.

 

Bedenk dat de belastingdienst daarbij meerdere fiscale boetes kan opleggen (het niet voldoen aan de factuurplicht, het indienen van een onjuiste btw-aangifte, het niet-betalen van btw).

 

Het belang van deze uitspraak in coronatijd

Bij doorlopende prestaties adviseren wij om wel te blijven factureren met btw, anders kun je jezelf in de problemen brengen. Eventueel kun je met jouw afnemer afspreken dat deze alleen het btw-deel van de factuur betaalt. Op die manier loop jij geen financieel nadeel.

 

Betalingsregeling afspreken
Wellicht vragen jouw afnemers of voor de facturen die jij hebt uitgereikt een betalingsregeling kan worden afgesproken. Hier kleven risico’s aan. Bij een betalingsregeling wordt namelijk afgeweken van de oorspronkelijke betalingscondities die op de factuur waren vermeld. Voor de btw is daarmee de handelsvordering feitelijk omgezet in een lening. De factuur waarvoor de betalingsregeling geldt, wordt dan voor de btw behandeld alsof deze is betaald (door middel van een lening).

 

De pijn ontstaat wanneer jouw afnemer het, ondanks de steun, de coronacrisis toch niet overleeft en jouw factuur oninbaar blijkt. Normaal gesproken kan btw op oninbare facturen bij de belastingdienst worden teruggevraagd. Maar deze teruggaafmogelijkheid geldt niet als de handelsvordering is omgezet in een lening.

 

Het belang in coronatijd

Betwijfel je of jouw afnemer de coronacrisis door komt, overweeg dan om op jouw factuur ruimere betalingscondities te vermelden. Dan blijft de vordering een normale handelsvordering.

Geheel afzien van een vergoeding
Ben je verhuurder van bedrijfspanden en maak je met je huurder afspraken waarbij (bijvoorbeeld) wordt afgezien van één of meerdere maanden huur, dan kan dat heel slecht voor je uitpakken. In dat geval verlies je als verhuurder namelijk zelf het recht op aftrek van btw (bijvoorbeeld de btw op onderhoudskosten). Ook de btw die je eerder hebt afgetrokken (bijvoorbeeld bij de bouw of aankoop van het pand) moet dan voor een deel worden terugbetaald.

 

 

Het belang in coronatijd

Als je jouw huurders wilt steunen, dan adviseren wij ofwel om een (tijdelijk) lagere huur af te spreken, ofwel om een langere betalingstermijn overeen te komen (in lijn met de steunakkoorden tussen de vastgoed- en de retailsector). Het afzien van volledige huurtermijnen is risicovol.

 

Kortingen

We zien ook dat ondernemers kortingen geven om daarmee hun afnemers te helpen. Kortingen geven kan op twee manieren:

 

Vooraf

De korting wordt vermeld op de factuur. In dat geval hoef je alleen btw te berekenen (en af te dragen) over de prijs na aftrek van de korting.

 

Achteraf

Bij deze manier wordt de korting verleend door een creditfactuur naar je afnemer te sturen, in aanvulling op de oorspronkelijke factuur.

 

De meeste ondernemers gaan ervan uit dat ze voor de btw-aangifte de oorspronkelijke factuur en de creditfactuur met elkaar mogen verrekenen. Maar let op: als de afnemer een zakelijke klant is, dan dien je (strikt genomen) zekerheid te hebben dat jouw afnemer de facturen ook heeft verrekend (en niet de btw op de oorspronkelijke factuur geheel in aftrek heeft gebracht en de creditfactuur voor zijn btw-aangifte is “vergeten”).

 

De methode “vooraf” heeft onze voorkeur.

 

Samenvattend
Onze overheid heeft een ruim scala aan steunmaatregelen afgekondigd, ook op fiscaal gebied, maar er zijn genoeg regelingen waarvoor (vooralsnog) geen tegemoetkomingen gelden, o.a. wat de btw betreft. Zorg ervoor dat je met het helpen van jouw afnemers niet jezelf in (fiscale) problemen brengt. Daarentegen kunnen sommige genoemde risico’s in jouw specifieke situatie misschien aanvaardbaar zijn.

 

Het blijft maatwerk.

 

Uiteraard kun je ons bereiken mocht je toelichting wensen.