Wij hebben enkele interessante maatregelen uitgelicht:

Inkomstenbelasting – verhoging box 2-tarief

In het regeerakkoord was aangekondigd dat het box 2-tarief zou worden verhoogd tot uiteindelijk 28,5% in 2021. Het kabinet heeft nu voorgesteld om het box 2-tarief stapsgewijs te verhogen tot “slechts” 26,9% in 2021. Het uitkeren van (oude) winstreserves aan een dga wordt dus duurder. Tot en met 2019 blijft voor box 2 nog het huidige tarief gelden van 25%. Advies: overweeg om winsten in 2019 uit te keren.

Let op: het MKB heeft geen profijt van de (veelbesproken) afschaffing van de dividendbelasting. Winstuitkeringen aan de dga blijven (gewoon) belast in box 2, ook na afschaffing van de dividendbelasting.

Verhoging van het lage btw-tarief

Het lage btw-tarief van 6% wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar 9%. Welk btw-tarief geldt als diensten/leveringen over de jaarwisseling lopen? De hoofdregel is dat het btw-tarief moet worden toegepast dat geldt bij het gereedkomen van de dienst/levering. Als dat (net) ná 31 december 2018 is, dan zou 3% extra btw verschuldigd zijn. Echter, onze wetgever heeft aangekondigd dat (om verdere administratieve lasten te voorkomen) niet wordt nageheven op in 2018 betaalde prestaties die in 2019 gaan plaatsvinden. Vanuit fiscaal oogpunt is het dus aantrekkelijk om in 2018 vooruit te factureren.

 

Schulden bij de eigen BV

In de reguliere media is vanochtend aandacht besteed aan een fiscale maatregel die het kabinet op de valreep nog heeft opgenomen in de Miljoenennota. Met deze maatregel wil het kabinet het lenen van de eigen BV door dga’s ontmoedigen. Als een dga een schuld heeft bij de eigen BV van € 500.000 of meer, dan wil het kabinet deze schulden belasten in box 2 voor zover ze meer bedragen dan € 500.000. Wij merken dat de aandacht in de reguliere media al tot tumult heeft geleid onder dga’s. Het wetsvoorstel (met de exacte ins en outs van deze maatregel) is nog niet bekend gemaakt. Aangekondigd is dat het wetsvoorstel in het voorjaar van 2019 wordt gepubliceerd. De maatregel zou op 1 januari 2022 in werking treden en er zou overgangsrecht komen voor bestaande schulden bij de BV voor de eigen woning. Wij komen hier nog op terug.

De items die wij hebben genoemd in de Prinsjesdagspecial zijn wetsvoorstellen. In de loop van dit jaar zal bekend worden of ze door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

Vragen over de Prinsjesdagspecial? Neem dan contact met ons op.