Voorwaarden

De tegemoetkoming is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van ten minste 30%. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

 

Berekening

De tegemoetkoming is in tegenstelling tot de TOGS geen vast bedrag. Bij de vaststelling wordt rekening gehouden met de omvang van het bedrijf, de mate van de omzetderving en de hoogte van de vaste lasten. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt. De loonkosten vallen niet onder deze regeling. Hiertoe bestaat de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Ook deze tegemoetkoming is, net als bij de huidige TOGS, vrijgesteld van belastingheffing.

Vanaf wanneer?

Het aanvragen van de TVL kan naar verwachting vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum is nog niet bekend.

 

Vragen of hulp
Heb je vragen of hulp nodig bij de aanvraag van deze regeling? Neem dan contact op met Hermien van Laviere via h.vanlaviere@vhkt.nl of 0344-621222.