Als je als ondernemer in andere EU-landen btw betaalt, dan kan die btw meestal worden teruggevraagd. Daarvoor is ofwel een btw-registratie in het betreffende EU-land zelf nodig, ofwel je vraagt de btw terug via een apart webportaal bij de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst zendt de aanvragen dan door naar de belastingdiensten van de andere EU-landen.

Reguliere regeling
Een teruggave via het webportaal kan (normaal gesproken) tot negen maanden na afloop van het jaar worden ingediend. De teruggave van de in 2018 betaalde btw moet dus uiterlijk vóór 1 oktober 2019 zijn aangevraagd. Maar dit jaar krijgen we (vrijwel zeker) te maken met de Brexit en de vraag is of de reguliere regeling dan nog kan worden toegepast.

In 2018 in het Verenigd Koninkrijk btw betaald?
We weten nog steeds niet hoe het gaat aflopen met de Brexit. Als het uitloopt op een “no deal Brexit”, dan zijn vanaf dat moment EU-regelingen niet langer van toepassing.

Daarom adviseren wij om het teruggaveverzoek voor 2018 zo spoedig mogelijk (vóór de beoogde Brexit datum, 29 maart 2019) in te dienen via het webportaal van de Nederlandse belastingdienst. Wacht niet tot september.

In 2019 in het Verenigd Koninkrijk btw betaald?
Teruggaveverzoeken mogen ook gedurende het jaar via het webportaal worden ingediend, mits het een tijdvak van minstens drie maanden betreft en de terug te vragen btw minstens € 400 is. Heb je in de eerste maanden van 2019 btw betaald in het VK? In dat geval adviseren wij om zo spoedig mogelijk na 1 april a.s. een teruggaveverzoek in te dienen.

Nogmaals, we weten niet hoe het gaat aflopen met de Brexit. We weten evenmin hoe snel de communicatie tussen de Nederlandse en de Britse belastingdienst wordt losgekoppeld. En uiteraard is niet bekend hoe de Britse belastingdienst ingediende teruggaveverzoeken gaat afwikkelen (gaan ze aanvullende vragen stellen?). Vanwege alle onzekerheid lijkt het ons het beste om de “Britse” teruggaveverzoeken zo snel mogelijk in te dienen.

#KnowingYou