Als je gebruik heb gemaakt van Tozo 1 kun je, als je ook aan de aanvullende voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, jouw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo 1 kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

 

Aanvraag
Tozo 2 kun je vanaf 1 juni tot met 30 september aanvragen bij jouw woongemeente. De aanvraagprocedure is per gemeente verschillend. Indien je reeds Tozo 1 heb aangevraagd, ontvang je niet automatisch Tozo 2. Hiertoe dient verlenging te worden aangevraagd. Hiertoe hebben gemeenten veelal een verkort aanvraagformulier.

 

Duur van de verlenging
De Tozo 2 kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heb je bijvoorbeeld een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kun je een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Heb je een Tozo 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heb je alleen recht op een Tozo 2-uitkering over de maand september.

Welke voorwaarden gelden voor Tozo 2
Net als Tozo 1 kent Tozo 2 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er geldt geen vermogenstoets;
  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

 

Bij Tozo 2 geldt, in tegenstelling tot Tozo 1, wel een partnerinkomenstoets. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van jouw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaar je wat de hoogte van het inkomen van jezelf en jouw eventuele partner is in de maanden waarvoor je de uitkering aanvraag. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

 

Vragen
Heb je vragen of hulp nodig bij de aanvraag van deze regeling? Neem dan contact met Hermien van Laviere via h.vanlaviere@vhkt.nl of 0344-621222.