Eén daarvan is de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor onder andere de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunnen wij dit voor je regelen. In dit bericht leggen wij de aanvraagmogelijkheid uit en wat hiervoor nodig is.

 

Hoe werkt het?

Voor de omzetbelasting en loonbelasting moet worden gewacht op de zogenaamde naheffingsaanslag. De Belastingdienst stuurt deze meestal binnen een week of 2 à 3 na het verstrijken van de betaaltermijn.
De uiterste betaaltermijn voor het tijdvak februari was 31 maart 2020.
De naheffingsaanslag vermeldt het bedrag dat afgedragen had moeten worden, met het verzoek de naheffingsaanslag binnen de vermelde termijn te betalen. Ingeval je uitstel van betaling wilt aanvragen, hoeft deze naheffingsaanslag niet te worden betaald.
De Belastingdienst heeft aangegeven dat pas uitstel kan worden aangevraagd, zodra deze naheffingsaanslag is ontvangen.

 

Indien je van de mogelijkheid gebruik wil maken voor uitstel van betaling, verzoeken wij je de naheffingsaanslag voor de loonbelasting en/of omzetbelasting van het tijdvak februari naar ons op te sturen, zodra deze is ontvangen. Wij zullen vervolgens uitstel van betaling voor je aanvragen.

 

Let op: doe je voor de omzetbelasting kwartaalaangiften dan ontvang je hiervan de naheffingsaanslag pas over een maand. Formeel heb je namelijk nog tot 30 april de gelegenheid de omzetbelasting te betalen.

 

Hoe lang geldt het uitstel?

Je krijgt standaard 3 maanden uitstel van betaling en dit uitstel geldt direct ook voor de schulden die de 3 daaropvolgende maanden ontstaan. Het uitstel wordt verleend vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel. Een voorbeeld ter verduidelijking:

 

Je ontvangt met dagtekening 21 april 2020 de naheffingsaanslag loonbelasting over het tijdvak februari met een uiterste betaaltermijn van 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 wordt het verzoek voor bijzonder uitstel van betaling aan de Belastingdienst gestuurd. De invordering wordt dan met ingang van 1 mei met
3 maanden opgeschort, derhalve tot
1 augustus 2020.

 

Vervolgens ontvang je met dagtekening 21 mei 2020 de naheffingsaanslag loonbelasting over het tijdvak maart. Voor deze aanslag hoeft geen apart verzoek tot bijzonder uitstel van betaling te worden gedaan. De invordering van deze naheffingsaanslag wordt door de Belastingdienst automatisch opgeschort tot 1 augustus 2020 (zijnde 3 maanden na dagtekening van het verzoek van 1 mei 2020).

 

Voorwaarden bij langer uitstel?

Weet je nu al dat 3 maanden te kort is, dan heb je de mogelijkheid om voor een langere periode, maar maximaal 12 maanden, uitstel aan te vragen. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden.

 

Schuld lager dan € 20.000

Is je belastingschuld lager dan € 20.000 dan hoef je alleen bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestelling/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Schuld hoger dan € 20.000

Is je belastingschuld hoger dan € 20.000, dan moet een verklaring van een derde deskundige (zoals een accountant of brancheorganisatie) worden aangeleverd.

 

De Belastingdienst heeft aangegeven dat als er langer dan 3 maanden uitstel wordt gevraagd, de invordering voor 3 maanden wordt stopgezet. Aan het einde van deze periode van 3 maanden, zal worden bepaald welke nadere informatie moet worden aangeleverd.

 

3 maanden uitstel bij nader inzien toch te kort?

Heb je 3 maanden uitstel gevraagd en blijkt deze termijn toch te kort te zijn, dan heb je ook de mogelijkheid om opnieuw uitstel van betaling aan te vragen.

 

Melding betalingsonmacht Belastingdienst

Wanneer een onderneming constateert dat betaling van belastingen en premies niet mogelijk is, dan dient hiervan op grond van de wet binnen twee weken nadat de verschuldigde belasting moest worden betaald een melding te worden gedaan bij de Belastingdienst. De melding is bedoeld om de Belastingdienst al in een vroeg stadium te informeren over de oorzaak van een betalingsprobleem en de financiële positie van de onderneming. Indien je niet (tijdig) meldt, leidt dit in beginsel tot bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Het Ministerie van Financiën heeft inmiddels besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is.
Dit geldt voor de al verstreken als (vooralsnog) ook voor toekomstige tijdvakken.

 

 Melding betalingsonmacht bedrijfstakpensioenfonds

Indien jouw onderneming verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds geldt eveneens eenzelfde melding betalingsonmacht. Let op: aan het bedrijfstakpensioenfonds moet wel bij niet-voldoening van de premie een melding betalingsonmacht worden gedaan. Sommige bedrijfstakpensioenfondsen hebben zelf al besloten om later te incasseren, hetgeen invloed heeft op de melddatum.

 

Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid

Heb je bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en vraag je vervolgens een verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid aan, dan wordt van het verleende uitstel van betaling geen aantekening gemaakt op deze verklaring.

 

Vragen?

Wil je gebruik maken van de mogelijkheid bijzonder uitstel van betaling aan te vragen of moet er een melding betalingsonmacht worden gedaan aan het bedrijfstakpensioenfonds en kun je daar hulp bij gebruiken, neem dan contact op met
Kim van Kessel via k.vankessel@vhkt.nl of 0344-621222.