In een eerder nieuwsbericht wezen wij erop dat het niet was toegestaan om voor langere tijd een vaste onbelaste reiskostenvergoeding te blijven voldoen, wanneer door een werknemer geen reiskosten meer worden gemaakt. Normaal gesproken leidt een dergelijke verandering in reisgedrag tot een verplichte aanpassing van de vaste onbelaste reiskostenvergoeding naar een (gedeeltelijke) belaste vergoeding.

 

In lijn met onze verwachtingen heeft het kabinet ten aanzien van de vaste onbelaste reiskostenvergoedingen een nadere maatregel bepaald. De Minister van Financiën acht het in het kader van de coronacrisis onredelijk indien de vaste onbelaste reiskostenvergoeding moet worden aangepast en heeft aangegeven dat de werkgever in deze periode mag blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding op gebaseerd was. De werkgever die aan werknemers een vaste onbelaste reiskostenvergoeding verstrekt, mag dit dus ook tijdens de periode van thuiswerken ten gevolge van de coronacrisis onbelast blijven doen.

 

Vragen

Heb je vragen over reiskostenvergoeding tijdens de coronacrisis. Neem dan contact met ons op via 0344-621222.