Zojuist is bekend geworden dat de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer per brief heeft medegedeeld dat deze verklaring voor de eerste drie maanden uitstel niet meer nodig is. De volledige brief lees je hier.

Vanaf het moment van het verzoek wordt de invordering direct stopgezet. Er hoeft gedurende een periode van drie maanden niet te worden betaald. Voor uitstel langer dan drie maanden is wel aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De drie maanden uitstel kunnen in dat geval worden gebruikt om deze informatie te verstrekken. Er gaat nog geïnventariseerd worden welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd.

De bovenstaande regeling geldt voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen.

 

Invorderingsrente

Eerder deze week is al aangekondigd dat met ingang van 23 maart 2020 de invorderingsrente tijdelijk wordt verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente

Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook hiervoor is eerder deze week aangekondigd dat de belastingrente wordt verlaagd naar 0,01%. De verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020, alleen voor de inkomstenbelasting is de ingangsdatum 1 juli 2020.

 

Wijziging voorlopige aanslag

Heb je voor 2020 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen, dan kun je deze wijzigen indien een lagere winst wordt verwacht. De verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Dit heeft direct effect op de te betalen belasting. Zijn de eerste termijnen al betaald, dan ontvang je deze termijnen, afhankelijk naar welk belastbaar bedrag de aanslag wordt gewijzigd, al dan niet terug.

 

Heb je vragen over de inhoud van deze blog, hulp nodig bij de aanvraag van uitstel van betaling of wil je een voorlopige aanslag laten aanpassen, neem dan contact met ons op via 0344-621 222.