Zoals eerder aangegeven was het al mogelijk uitstel aan te vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Daar zijn nu nog bijgekomen kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting alcoholvrije dranken en de belastingen Caribisch Nederland.

 

Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot 19 juni 2020.

 

Let op: je kunt pas uitstel aanvragen nadat de aangifte is ingediend en je een (naheffings)aanslag hebt ontvangen.

 

Nadat het uitstelverzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst de invorderingen en krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Ook zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Er hoeft ook maar 1 uitstelverzoek te worden gestuurd. Het uitstel geldt zowel voor de lopende belastingschuld, als voor de schulden die in de 3 daaropvolgende maanden ontstaan. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd. Dus als je uitstel hebt gevraagd voor de loonbelasting voor februari, dan geldt het uitstel ook automatisch voor de tijdvakken maart, april en mei.

Wat als je langer dan 3 maanden uitstel nodig hebt?
Het kan zijn dat een uitstelperiode van 3 maanden te kort is. Je kunt daarom ook voor een langere periode uitstel van betaling aanvragen. De voorwaarden hiervoor zijn versoepeld.

 

Schuld lager dan €20.000
Is je schuld lager dan € 20.000 dan hoef je alleen bewijsstukken te sturen, waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

 

Schuld hoger dan € 20.000
Is je schuld hoger dan € 20.000 en wil je langer dan 3 maanden uitstel, dan heeft de Belastingdienst nog wel een verklaring van een zogenaamde derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig. Hierover wordt later meer informatie bekend gemaakt.

 

 

Hulp of vragen?
Heb je vragen over het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling of heb je hulp nodig bij de aanvraag, dan kun je contact opnemen met Kim van Kessel via k.vankessel@vhkt.nl of 0344-621222