In het eerste kwartaal verlopen enkele deadlines van bijzondere aangiften. We hebben de regels nog even op een rijtje gezet.

Aangifte schenkbelasting 2018 moet vóór 1 maart 2019 zijn gedaan

Heb je in 2018 een schenking ontvangen? Dan moet je hierover mogelijk aangifte schenkbelasting doen. Dit betekent niet altijd dat je ook moet betalen. Als je een schenking van je ouders krijgt die lager is dan € 5.363 of een schenking van anderen (niet-ouders) die lager is dan € 2.147 dan hoef je geen aangifte te doen.

Let er op dat je ook aangifte doet als je gebruik wilt maken van een bijzondere vrijstelling. Denk dan bijvoorbeeld aan een schenking voor de eigen woning. Doe je geen aangifte, dan kun je je niet beroepen op een vrijstelling en ben je mogelijk schenkbelasting over het hele bedrag verschuldigd.

Niet op tijd aangifte doen kan leiden tot een boete van € 369. Die kan zelfs oplopen tot € 5.278 als de aangifte al vaker te laat is gedaan.

Wist je trouwens dat schenkingen een geweldige manier kunnen zijn om later erfbelasting te besparen?

Doe suppletie omzetbelasting 2018 vóór 1 april 2019 ter voorkoming van belastingrente

Van jou als (btw-)ondernemer wordt verwacht dat je een aangifte indient die gebaseerd is op volledige en juiste informatie: je hebt een actieve informatieplicht. Constateer je achteraf dat er onjuistheden in de btw-aangifte zitten, dan moet je zo snel mogelijk in actie komen. Correcties kunnen worden gedaan via een suppletieaangifte omzetbelasting. Correcties van minder dan € 1.000 kunnen ook worden gedaan in het eerstvolgende tijdvak nadat de onjuistheid is opgemerkt.

Het is van belang de correctie door te geven vóórdat de Belastingdienst constateert dat de aangifte niet juist is gedaan. Ben je te laat, dan kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen die kan oplopen tot maximaal 100% van de belasting die geheven had moeten worden.

Je kunt een correctie doen over een onjuiste aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren. Na indiening van de suppletie stuurt de Belastingdienst een naheffingsaanslag. Hierop zit mogelijk ook belastingrente. Deze rente kun je voorkomen door de suppletie te doen uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin de btw-afdracht gedaan moest worden. Voor suppleties 2018 betekent dit dat ze vóór 1 april 2019 ingediend moeten zijn.

Als je de suppletie tijdig doet, dan legt de Belastingdienst alleen een verzuimboete op als het suppletiebedrag hoger is dan € 20.000,-. Of als het suppletiebedrag meer is dan 10% van het eerder betaalde of terugontvangen bedrag. De verzuimboete bedraagt 5% van de verschuldigde belasting en kan oplopen tot € 5.278.

Jaaraangifte omzetbelasting 2018 moet vóór 1 april 2019 zijn ingediend

Als jij als (btw-)ondernemer gebruik maakt van een jaartijdvak voor de aangifte omzetbelasting, dan moet de aangifte omzetbelasting vóór 1 april van het volgende jaar bij de Belastingdienst zijn ingediend. Voor jaaraangiften 2018 betekent dit dat deze vóór 1 april 2019 bij de Belastingdienst binnen moeten zijn. Ook moet de aangifte voor die tijd betaald zijn. Te laat aangifte doen en te laat betalen kan vervelende gevolgen hebben.

Als je de aangifte te laat doet, dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. Mogelijk moet je dan een boete betalen. De Belastingdienst doet in de naheffingsaanslag een schatting van het bedrag dat je aan had moeten geven. Het te laat doen van aangifte wordt beboet met € 65,-. Daarnaast geldt een boete van 3% over het geschatte bedrag wegens het te laat betalen met een minimum van € 50,-

Kortom, tijdig aangifte doen en betalen. voorkomt boete.

#KnowingYou