De Belastingdienst baseert de voorlopige aanslag 2019 op de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 of de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018. Hierdoor kunnen onjuistheden in de voorlopige aanslag 2019 staan. U kunt hierbij denken aan inkomsten (b.v. loon), afkoop pensioen, hypotheekrente, box-3-vermogen of een dividenduitkering die in 2019 niet (meer) van toepassing is.

Als uw voorlopige aanslag 2019 onjuistheden bevat die u wil laten aanpassen, dan vernemen wij dat graag van u.

#KnowingYou