De Belastingdienst baseert de voorlopige aanslag 2019 op de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 of de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018. Hierdoor kunnen onjuistheden in de voorlopige aanslag 2019 staan. Je kunt hierbij denken aan inkomsten (b.v. loon), afkoop pensioen, hypotheekrente, box-3-vermogen of een dividenduitkering die in 2019 niet (meer) van toepassing is.

Als de voorlopige aanslag 2019 onjuistheden bevat die je wil laten aanpassen, dan horen wij dat graag.

#KnowingYou