Wanneer wij gemachtigd zijn om de elektronische kopieën van jouw belastingaanslagen te ontvangen, dan hebben wij beschikking over jouw voorlopige aanslag 2020. Dit is het zogenoemde SBA (serviceberichten aanslag). De voorlopige aanslag 2020 gaan wij controleren zodra wij jouw aangifte inkomstenbelasting 2018 of 2019 gaan verzorgen.

De Belastingdienst baseert de voorlopige aanslag 2020 op de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 of de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019.

Hierdoor kunnen onjuistheden in de voorlopige aanslag 2020 staan. Denk hierbij aan (loon) inkomsten, hypotheekrente, box-3-vermogen of een dividenduitkering die in 2020 niet (meer) van toepassing is.

Mocht de voorlopige aanslag 2020 onjuistheden bevatten die je wenst aan te passen, dan vernemen wij dat graag van je.