De Belastingdienst baseert de voorlopige aanslag 2019 op de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2017 of de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2018. Vanwege mogelijk gewijzigde omstandigheden kan de voorlopige aanslag 2019 te hoog of te laag zijn vastgesteld.

Mocht de voorlopige aanslag 2019 niet aansluiten bij de  verwachte bedrijfsresultaten, dan horen wij dat graag. Wij kunnen in dat geval een gewijzigde voorlopige aanslag 2019 aanvragen.

#KnowingYou