Indien wij gemachtigd zijn om de elektronische kopieën van jouw belastingaanslagen te ontvangen, dan hebben wij de beschikking over jouw voorlopige aanslag 2020. Dit is het zogenoemde SBA (serviceberichten aanslag). Jouw voorlopige aanslag 2020 gaan wij controleren zodra wij de aangifte vennootschapsbelasting 2018 of 2019 gaan verzorgen.

De Belastingdienst baseert de voorlopige aanslag 2020 op de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2018 of de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019. Vanwege mogelijk gewijzigde omstandigheden kan de voorlopige aanslag 2020 te hoog of te laag zijn vastgesteld.

Mocht de voorlopige aanslag 2020 niet aansluiten bij de door jouw verwachte bedrijfsresultaten, dan vernemen wij dat graag.
Wij kunnen in dat geval een gewijzigde voorlopige aanslag 2020 aanvragen.

Overigens heeft de belastingdienst laten weten dat (vanwege ICT-perikelen) een groot aantal voorlopige aanslagen 2020 nog niet is verstuurd. Deze zullen omstreeks eind februari alsnog door de belastingdienst worden uitgereikt.