Als dit voorstel ook door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd worden er met ingang van 1 januari 2020 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een aantal belangrijke punten voor de werkgever zijn:

  1. Er wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd, de cumulatiegrond. Onder huidige wetgeving kunt u een arbeidsovereenkomst alleen opzeggen als een van de acht ontslaggronden volledig onderbouwd kan worden aangetoond. Met de negende grond is het mogelijk om omstandigheden te combineren. Bijvoorbeeld een deel disfunctioneren, en een deel verstoorde arbeidsrelatie.
  2. Werknemers bouwen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding op. Op dit moment is dat pas vanaf 2 jaar.
  3. Er komt een regeling om de transitievergoeding te compenseren voor kleine werkgevers als zij (of hun erfgenamen) het bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering, ziekte/gebrek of overlijden van de werkgever. Overigens is er al een regeling aangenomen die de mogelijkheid biedt voor compensatie van de transitievergoeding die is betaald aan langdurig zieke werknemers, deze compensatieregeling treedt 1 april 2020 in werking.
  4. Het wordt mogelijk om 3 tijdelijke contracten in 3 jaar aan te gaan, in plaats van 3 tijdelijke contracten in 2 jaar zoals nu het geval is.
  1. De WW-premie wordt voordeliger als je een werknemer een vaste baan aanbiedt in plaats van een tijdelijk contract.
  2. Er wijzigen een aantal regels met betrekking tot oproepkrachten. Oproepkrachten moeten tenminste 4 dagen van tevoren worden opgeroepen. Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht een aanbod doen voor een vast aantal uren, indien de oproepovereenkomst tenminste 12 maanden heeft geduurd.
  3. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd voorgesteld om een proeftijd van 5 maanden mogelijk te maken bij een contract van onbepaalde tijd. Dit is uit de wet geschrapt en gaat dus niet door.

Of deze wijzigingen doorgaan is dus nog afhankelijk van de Eerste Kamer. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met onze juristen Kim van Kessel en Eva Stienissen.