Duur van de verlenging
In het noodplan 2.0 was aangegeven dat de TVL betrekking heeft op de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. De regeling is verlengd met één maand tot en met 30 september 2020.

 

Maximum bedrag
Het maximum bedrag van de regeling per ondernemer is verhoogd van € 20.000 naar
€ 50.000.

 

Vragen
Heb je vragen of hulp nodig bij de aanvraag van deze regeling? Neem dan contact met Hermien van Laviere via h.vanlaviere@vhkt.nl of 0344-621222.