Zwangerschaps- en bevallingsverlof

De zwangere werkneemster dient bij haar verloskundige een zwangerschapsverklaring aan te vragen en deze aan de werkgever te geven. Op deze zwangerschapsverklaring staat de vermoedelijke bevallingsdatum. Deze is van belang voor de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof. De werkneemster heeft recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij mag zelf een keuze maken wanneer zij haar verlof in laat gaan.
Er kan gekozen worden voor een ingangsdatum tussen de 4 en de 6 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. De duur van het bevallingsverlof is afhankelijk van de gekozen ingangsdatum en de bevallingsdatum. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt minimaal 16 weken. Als de werkneemster zwanger is van een meerling, duurt het totale verlof 20 weken en dient het zwangerschapsverlof 8 tot 10 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in te gaan.

Als de baby niet op de vermoedelijke bevallingsdatum wordt geboren, wordt de periode van het zwangerschaps- en bevallingsverlof aangepast.

Loondoorbetaling

Tijdens het verlof dient het salaris van de werkneemster doorbetaald te worden. Je dient als werkgever namens de werkneemster een uitkering aan te vragen bij het UWV op basis van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Wij adviseren om de WAZO-uitkering aan jou als werkgever te betalen, tenzij het een oproepkracht betreft, dan kan de WAZO-uitkering rechtstreeks aan de werkneemster worden betaald door het UWV.

Ziek als gevolg van de zwangerschap

Als de werkneemster ziek is als gevolg van de zwangerschap, kan je als werkgever namens de werkneemster een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. De hoogte van deze uitkering is ook 100% van het dagloon met als maximum het maximale dagloon voor de werknemersverzekeringen (vanaf 1 juli 2018 € 211,42 per dag). Als de werkneemster binnen de 4 tot 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ziek wordt, dan dient het zwangerschapsverlof per direct in te gaan. Je kan dan geen Ziektewetuitkering aanvragen, maar dient dan gelijk een WAZO-uitkering aan te vragen. Wordt de werkneemster tijdens het zwangerschaps- of bevallingsverlof ziek, dan kan er geen Ziektewetuitkering aangevraagd worden. Als de werkneemster na afloop van het bevallingsverlof nog ziek is vanwege de zwangerschap, dan kan je namens de werkneemster een Ziektewetuitkering aanvragen.

Wij kunnen helpen met het aanvragen van een Ziektewet- of WAZO-uitkering bij het UWV. Daarnaast kunnen wij de uitkeringsspecificatie van het UWV controleren. Kunnen wij je ondersteunen of heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.