Nieuws


Coronacrisis: probleem en kans tegelijk

lees verder

Een marketingbureau in de reisbranche dat virtuele reizen aanbiedt. Een keten van fitnessclubs die via een loyaliteitsprogramma 80% van haar leden bereid vindt om de helft van het maandelijkse abonnementsgeld……

Vereenvoudiging aanvraag bijzonder uitstel van betaling

lees verder

Op 2 april heeft de overheid de aanvraagprocedure voor bijzonder uitstel van betaling vereenvoudigd.   

Versoepeling deblokkeren g-rekening

lees verder

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren, kunnen aan de Belastingdienst vragen om hun g-rekeningen te laten deblokkeren.

Nadere uitwerking van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

lees verder

Startdatum aanvragen Je kunt de NOW aanvragen zodra deze regeling is opengesteld (hoogstwaarschijnlijk vanaf maandag 6 april 2020, vrijdag 3 april volgt hierover uitsluitsel). De aanvragen moeten worden ingediend via……

Kostenvergoedingen bij thuiswerken

lees verder

De overheid adviseert om gedurende de coronacrisis zoveel mogelijk thuis te werken. Dit betekent dat werknemers veelal geen daadwerkelijke kosten maken, bijvoorbeeld reiskosten. De vraag of een kostenvergoeding wel moet……

Goedgekeurd verlof en vakantiegeld

lees verder

Veel werknemers hebben al voor de ‘corona-crisis’ verlof aangevraagd voor een geplande vakantie en in veel gevallen is dat verlof al door de werkgever goedgekeurd. In beginsel staat dit verlof……

Corona: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

lees verder

Eerder berichtten wij al dat het kabinet zelfstandig ondernemers wil ondersteunen en daarom is gekomen met de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling bestaat uit een uitkering voor……

Corona: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

lees verder

Op vrijdag 27 maart 2020 heeft het kabinet de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. De maatregel die eerder nog ‘Noodloket’ werd genoemd, is bedoeld voor ondernemers……

Corona en de nakoming van overeenkomsten

lees verder

De verspreiding van het coronavirus heeft verschillende gevolgen voor ondernemingen. Een van die gevolgen kan zijn dat een onderneming feitelijk niet meer in staat is om haar verplichtingen uit overeenkomsten……

Aanvraag bijzonder uitstel van betaling

lees verder

De Belastingdienst heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting nadat:

Melding betalingsonmacht Belastingdienst

lees verder

Eén van de fiscale maatregelen tijdens de coronacrisis is de mogelijkheid tot het vragen van uitstel van betaling. Een aspect dat hierbij niet over het hoofd mag worden gezien, is……

Corona relief measures in the Netherlands

lees verder

The Government of the Netherlands has announced several relief measures to support companies who are financially affected by the coronavirus outbreak.

De verruiming van de MKB Borgstellingskredieten

lees verder

Het kabinet heeft in de kamerbrief van 12 maart 2020 aangekondigd een tijdelijke faciliteit onder de BMKB (Borgstelling MKB-kredieten) op te stellen voor MKB-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak……

Verdere versoepeling uitstel van betaling

lees verder

Eerder deze week is aangekondigd dat voor het aanvragen van uitstel van betaling de verklaring van de derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) niet direct met het verzoek hoefde……

Nadere (fiscale) maatregelen ondernemers tijdens de coronacrisis

lees verder

Het kabinet heeft eerder deze avond nieuwe maatregelen afgekondigd om ondernemers tijdelijk te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In dit onderdeel zetten wij in op de fiscale maatregelen en op de……

Van WTV naar NOW

lees verder

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats? Het kabinet introduceert de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt er overleg gevoerd met……

Jaarrekening 2019

lees verder

Voor het opmaken van de jaarrekening geldt dat de coronacrisis ook hierop invloed heeft. De impact van de overheidsmaatregelen als gevolg van corona is voor ondernemingen in verschillende branches enorm.

Fiscale maatregelen coronavirus

lees verder

Het Kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer economische maatregelen aangekondigd met betrekking tot het coronavirus. Zo wordt er in deze brief verwezen naar onder meer de mogelijkheid……

Werktijdverkorting

lees verder

Voor werkgevers die door het Coronavirus in de financiële problemen komen, is het mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Bij werktijdverkorting wordt een gedeelte van het loon door het UWV……

Het Coronavirus

lees verder

Het Coronavirus komt steeds dichter bij Nederland. Maar wat betekent dat voor jou als werkgever. Hieronder staan kort de rechten en plichten van de werkgever en werknemer.