Bedrijfs-waardering


Bij aankoop of verkoop van een onderneming is een inzicht in de waarde van groot belang. Voor de bedrijfswaardering van een onderneming (of activiteit) zijn verschillende methodes beschikbaar. Of dit nu is met behulp van vuistregels of uitgebreide waarderingsmethoden.


De kern van de hedendaagse waarderingsmethoden is het uitgaan van toekomstige geldstromen. Ook wel de discounted-cashflow-methode (DCF-methode) genoemd. Deze inschatting van toekomstige geldstromen is een proces dat in nauwe communicatie met de ondernemer wordt uitgevoerd. Door uit te gaan van geldstromen in plaats van winst (die meer beïnvloedbaar is) kan de verdiencapaciteit van de onderneming goed in beeld worden gebracht.

Iedere onderneming heeft een risicoprofiel bestaande uit twee invalshoeken: vanuit de ondernemer en vanuit de eventuele koper. Dit risicoprofiel bestaat uit onder andere een weging van vragen als: is de onderneming afhankelijk van de ondernemer, van grote afnemers of van specifiek personeel? In welke groeifase bevindt het bedrijf zich? Al deze onderdelen zijn van belang voor de bepaling van het risicoprofiel en daarmee voor de rendementseis.

Door de toekomstige geldstromen terug te rekenen naar vandaag aan de hand van de genoemde rendementseis bepalen we de economische waarde. Een dergelijke bedrijfswaardering is maar beperkt “houdbaar” en moet periodiek worden bijgewerkt als deze dient als stuurmechanisme.

Omdat waarde niet gelijk is aan prijs kan een bedrijfswaardering een uitgangspunt bieden voor het voeren van onderhandelingen, maar ook voor een bedrijfsanalyse om de winst genererende onderdelen van een onderneming te kunnen identificeren.

Wil je meer weten over bedrijfswaardering? Ben je benieuwd wat de waarde van een organisatie is die je op het oog hebt? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername is een periode van sparren, advies zowel zakelijk als privé maar zeker van financiële ondersteuning. Wij helpen je graag!

Bedrijfswaardering

In een tijd van fusies en overnames is de belangrijke vraag; "Hoeveel is mijn bedrijf waard?".

Bedrijfsanalyse

Klant- en marktbehoeftes analyseren en problemen oplossen. Dat is waar het bij ons om draait als het gaat om een bedrijfsanalyse!

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is een proces. Wij ondersteunen en adviseren ondernemers bij het zetten van een aantal stappen naar een succesvolle bedrijfsopvolging.

Due Dillegence

Je wilt niet voor vervelende verrassingen komen te staan bij een overname of fusie. Een due diligence van Van Herwijnen Kreston sluit dit voor jou uit.