Bedrijfs-overname


Om de volgende stap te kunnen zetten moeten ondernemers keuzes maken. Een van die keuzes kan een bedrijfsovername zijn. Of dat nu is om te groeien, of omdat de leeftijd gaat opspelen, of de gezondheid. Of gewoon omdat je toe bent aan een nieuwe uitdaging.

Het proces van bedrijfsovername bestaat uit een aantal stappen die gezamenlijk of individueel kunnen worden ingezet:

  1. Bedrijfswaardering;
  2. Bedrijfsanalyse;
  3. Verkoopmemorandum;
  4. Zoeken van kandidaten;
  5. Koopovereenkomst.

De bedrijfswaardering wordt ingezet als uitgangspunt voor bepaling van de vraagprijs of om inzicht te verkrijgen in de verdiencapaciteit van de onderneming.

De bedrijfsanalyse geeft de winst genererende onderdelen en de mogelijke risicopunten waar aan gewerkt moet worden om de onderneming verkoopklaar te krijgen. Dit kan ook dienen als input voor het verkoopmemorandum. Uiteraard geldt dit ook in zekere mate voor het eventueel te kopen bedrijf.

Dit verkoopmemorandum (in beknopte of uitgebreide vorm) geeft potentiële kopers inzicht in de aard en omvang van de onderneming, de cultuur en de door de huidige ondernemer ingeschatte toekomstverwachtingen, en wordt aan geïnteresseerden toegezonden na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring.

Aan de hand van een analyse van de markt en de concurrenten en leveranciers van jouw onderneming stellen we in overleg met jou een shortlist op van de mogelijke overnamekandidaten en benaderen kandidaten.

We begeleiden je bij het aan- of verkooptraject ook bij het effectief verwoorden van de afspraken met de koper of verkoper en de definities van de gehanteerde termen en de verwoording van garantieafspraken en vrijwaringen.

Op deze manier maken we met jou de bedrijfsovername tot een succes!

Wil je meer weten over bedrijfsovername? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.