Aangiften loonheffingen


De aangifte loonheffingen is de manier waarop jij als werkgever met de Belastingdienst communiceert. De aangifte loonheffingen dient maandelijks of per 4-wekenperiode doorgegeven te worden. Hierin dienen de berekeningen die in jouw salarisadministratie zijn gemaakt te worden opgenomen. Op basis van deze aangifte loonheffingen wordt het bedrag vastgesteld dat jij voor die periode aan de Belastingdienst moet betalen. Als werkgever heb jij een uniek loonheffingennummer, waarmee de fiscus jou identificeert en weet welke werkgever de betaling moet doen.


Via de aangifte loonheffingen wordt doorgegeven hoe hoog het fiscaal loon van jouw werknemers in de periode is, waarmee de hoogte van de loonbelasting en premies volksverzekeringen wordt vastgesteld. Daarnaast worden premies sociale verzekeringen (WW en WIA) en premie ZVW berekend, die ook aan de Belastingdienst betaald moet worden. Daarnaast worden ook de afdrachtvermindering Speur- en Onwikkelingswerk en de eindheffing WKR  in de aangifte loonheffingen opgenomen.

Naast de fiscale gegevens voor de Belastingdienst worden via de aangifte loonheffingen ook de persoonsgegevens en het fiscaal loon doorgegeven aan het UWV voor de polisadministratie. Doordat de gegevens uit de aangifte loonheffingen automatisch aan het UWV worden doorgegeven, hoef jij geen uitgebreide formulieren in te vullen als een van jouw werknemers een uitkering (WW of WIA) aan moet vragen.

Daarnaast worden deze gegevens ook gebruikt als jij een WAZO-uitkering voor het zwangerschapsverlof van een zwangere werknemer aanvraagt.

Voor het indienen van de aangifte loonheffingen maken wij gebruik van ons salarispakket Loket.nl. Zodra wij jouw salarisverwerking over een bepaalde periode hebben afgerond, dienen wij de aangifte loonheffingen over deze periode in via een beveiligde internetverbinding. Vervolgens kan jij de specificatie van de aangifte loonheffingen uit Loket.nl downloaden met daarop alle gegevens voor de betaling, waaronder een uniek betalingskenmerk. Na betaling is de aangifte loonheffingen voor de periode afgerond.

Salaris administratie

Je salarisadministratie uitbesteden? Wij hebben drie verschillende online pakketten, met mogelijkheden tot koppelingen met andere pakketten.

Pensioen aangifte

Een pensioenregeling als zelfstandige kan een kostbare aangelegenheid zijn. Wij denken met jou mee voor nu en in de toekomst.

Jaaropgave

Een jaaropgave die iedere werknemer zelf kan downloaden. Wij leveren de software om het je als ondernemer zo makkelijk mogelijk te maken.

Medewerker dossier

Dossiervorming of dossieropbouw kan een tijdrovende klus zijn. Wij geven advies hierover en digitaliseren de personeelsadministratie voor jou.