Jaaropgave


De jaaropgave van de werknemer is het verslag van de salarisadministratie van dat jaar. Deze dient als basis voor de aangifte inkomstenbelasting. Alle salarisgegevens die voor de aangifte inkomstenbelasting nodig zijn dienen op de jaaropgave te staan. Je bent verplicht na afloop van het jaar een jaaropgave te verstrekken. Als een werknemer gedurende het jaar meerdere inkomstenbronnen heeft, dan zal hij ook van elke inkomstenbron een aparte jaaropgave ontvangen.


Op de jaaropgave dienen in ieder geval de volgende gegevens te staan:

  • De gegevens van de werknemer: – naam, adres, woonplaats, BSN en geboortedatum.
  • De gegevens van de werkgever.
  • Fiscale loon waarop de loonheffing is gebaseerd.
  • De ingehouden loonheffing.
  • De verrekende arbeidskorting.
  • Het totaal van de premies werknemersverzekeringen.
  • Het loon waarop de premie ZVW is gebaseerd.
  • De ingehouden premie ZVW of berekende werkgeversheffing ZVW.
  • De verrekende levensloopverlofkorting.
  • Kleur van de toegepaste tabel loonheffingen.

De salarisgegevens op de jaaropgave sluiten aan met de laatste loonstrook van het jaar. Op die manier kan de werknemer controleren of deze correct is. De jaaropgave wordt in principe eenmalig op papier verstrekt aan de werknemer. Die dient er zorgvuldig mee om te gaan, zodat deze meerdere keren gebruikt kan worden.

Digitale jaaropgave voor werknemers

Wij stellen de jaaropgave digitaal ter beschikking via ons salarispakket Loket.nl. Jij kan als werkgever de jaaropgaven downloaden en aan de werknemers verstrekken. Als jij gebruik maakt van het werknemerloket, dan kan de werknemer de jaaropgave zelf downloaden. Benieuwd naar de mogelijkheden om een jaaropgave digitaal beschikbaar te stellen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Accountants

Veel meer dan alleen een jaarrekening opstellen, lees hier wat onze Accountants kunnen doen voor jou!

Belastingadviseurs

Aangifte, advisering, fiscale check. Onze belastingadviseurs staan voor jou en je onderneming klaar.

MKB adviseurs

Je administratie uitbesteden zodat je meer tijd hebt voor de groei van je onderneming?

Personeelsadviseurs

Zonder personeel vaak ook geen onderneming. Heb jij je personeelszaken goed op orde?

Overnames & Waarderingen

Wat zijn je plannen over tien jaar? Nog een onderneming erbij? Of juist de onderneming verkopen?