Pensioen-regeling


Een werknemer wil graag een pensioen opbouwen om zijn inkomen te garanderen voor als hij niet meer kan of hoeft te werken. Een pensioenregeling kan een ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en invaliditeitspensioen bevatten. Soms wordt er voor een volledige bedrijfstak een pensioenregeling getroffen en soms dient de werkgever zelf een pensioenregeling af te sluiten.

De pensioenregeling voor de volledige bedrijfstak geeft een aanspraak op een vooraf bekende pensioenuitkering. De pensioenregeling wordt altijd door een externe partij beheerd. Door middel van beleggingen en premieheffingen wordt er voldoende kapitaal opgebouwd om aan de toegezegde pensioenuitkeringen te voldoen. Om de pensioenregeling goed uit te voeren dienen de salarisgegevens van de werknemers aan de pensioenuitvoerder doorgegeven te worden. Hiervoor wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de pensioenaangifte. Hierdoor kunnen wij de gegevens die wij in de salarisadministratie in Loket.nl hebben verwerkt digitaal doorzetten naar de pensioenuitvoerder. Dit levert een forse tijdsbesparing voor u op.

Als de werkgever niet onder een pensioenregeling voor de bedrijfstak valt, dan kan de werkgever zelf een pensioenregeling afsluiten bij een verzekeraar. Dit zijn over het algemeen beschikbare premieregelingen. Hierbij wordt jaarlijks premie ingelegd en door de verzekeraar belegd. Pas op het moment dat de werknemer met pensioen gaat, is bekend hoe hoog de pensioenuitkering zal worden. De pensioenverzekeraars maken nog geen gebruik van de pensioenaangifte, waardoor de gegevens voor de pensioenregeling nog steeds handmatig aan de pensioenverzekeraar doorgegeven moeten worden.